Ze setkání s AOPK

Setkání k IISPP v Pardubicích je, jak známo, odloženo na neurčito. Měl na něm zaznít i příspěvek o informačních systémech ochrany přírody.  Máme hodně společného, mimo jiné i kus společné historie. Víte, že na začátku našich informačních systémů byla v dobách Státního ústavu památkové péče měl MonumIS své dvojče NaturIS? Více ve starším příspěvku Pohled do minulosti AIS a památkové péče.

Při čekání na pardubické setkání, kterého se snad dříve či později  přece jen dočkáme,  si prozatím můžete prohlédnout zajímavé prezentace z interního jednání AOPK a NPÚ věnované problematice informačních systémů, tedy dnešní dvojici IISPP a ISOP, které se uskutečnilo 18. srpna 2020 v Praze:

Jan Zárybnický: ISOP. Architektura informačního systému ochrany přírody ČR
prezentace_ISOP__NPU

ISOP.pdf ¦ ISOP.xls

Karel Chobot: Nálezová databáze ochrany přírody. Data o druhové rozmanitosti

Nálezová databáze

NDOP_NPU

NDOP.pdf ¦ NDOP.xls

Jan Zárybnický: ISOP. Poskytování dat a služeb AOPK ČR
prezentace_poskytovanidatISOP__NPU

Poskytování dat ISOP.pdf ¦ Poskytování dat ISOP.xls

 

Napsat komentář