Z prvního online setkání

Posvatovalentýnské setkání editorů PaGIS, naše první online, již máme za sebou. Pro ty, kdo se nemohli zúčastnit, zde zveřejňujeme souhrn prezentací:

Valentyn_2021-03-18r

Stáhnout

Jednotlivé prezentace najdete v příslušné složce Setkání editorů paGIS a správců MIS zde.

Napsat komentář