Vrstvy mapy, atributy prvků a další v PDF

Prázdniny jsou ty tam a s blížícím se podzimem je tu i příprava specializovaných map s odborným obsahem jakožto  výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací… Příkaz ministra kultury č. 21/2018 má na jejich formu a způsob předání specifické požadavky podle nichž je lze předávat v listinné nebo elektronické podobě (na CD), přičemž jako jedna z možných verzí je uváděn formát PDF.

Formát PDF je jistě jednou z možností, jak zpřístupnit geografická data uživatelům bez GIS nástrojů. Mapu lze jako PDF vytisknout; vznikne tak  jednoduchý obrázek bez další funkcionality. Správným nastavením exportu z ArcMapu však máme možnost vytvořit dokument PDF umožňující vypínání a zapínání vrstev a případně i nahlížení do atributových tabulek. Jak na to?

ArcMap:

Pro export připravené mapy zvolíme  File → Export Map → PDF:

V dialogovém okně pak máme možnost zadat:

 • General – Resolution, Output Image Quality
  • Nastavení rozlišení v bodech na palec a kvalita výstupního obrázku
 • Format
  • Možnosti nastavení barevného prostoru, komprese, připojení fontů k výkresu a další
 • Advanced
  • None – nedojde k exportu po vrstvách
  • Export PDF Layers only – vyexportují se jen vrstvy ve výkresu bez atributových hodnot
  • Export PDF Layers and Feature Attributes – kromě vrstev se vyexportují i údaje z atributových tabulek
  • Export Map Georeference Information – pokud je volba zaškrtnuta budou ve výsledném PDF uloženy souřadnice použitého souřadnicového systému

Pokud chceme exportovat údaje z atributových tabulek, měli bychom dbát varování, které se zobrazí při výběru exportu vrstev včetně údajů z atributových tabulek, a věnovat trochu času přípravě mapy před exportem. Abychom nevytvořili příliš komplikované PDF, s nímž bude mít budoucí uživatel problémy, je vhodné:

 • omezit počet exportovaných vrstev
 • omezit počet viditelných atributů (optimálně ponechat viditelné pouze u základní vrstvy určené k dotazování)

Adobe Reader:

Výsledek bychom měli zkontrolovat v Adobe Readeru, ve kterém by si měl mapu prohlížet i budoucí uživatel. Pro plnou a správnou funkcionalitu je vhodné mít poslední verzi Adobe Readeru.

Ovládání vrstev (zapínání, vypínání) najdeme jednoduše pod Zobrazení → Navigační panely → Vrstvy:

 

Další potřebné nástroje se skrývají pod  Více nástroji:

Zvolíme z nich Měřítko:

Skrývají se za ním tři užitečné nástroje:

 • Nástroj měření – měření vzdáleností, ploch etc.
 • Nástroj data objektu – přístup k informacím z atributových tabulek (pokud byla tato možnost při exportu povolena)
 • Nástroj geoprostorová poloha – pokud byl PDF dokument georeferencován, zobrazí souřadnice v mapě

Zajímá nás z nich Nástroj data objektu, který nám po kliknutí na objekt a výběru dotazované vrstvy ze stromové struktury zobrazí atributy objektu, které jsme při exportu z ArcMapu ponechali jako viditelné – na snímku obrazovky vpravo dole:

Přínosem exportu atributů do PDF může být pro uživatele i to, že v nich lze vyhledávat:

ADOBE ACROBAT

Pokud máte k dispozici Acrobat (tedy ne „pouhý“ reader), nástroj najdete obdobně.  Skrývá ho menu Nástroje -> Analýza->Nástroj data objektu. V levé liště se objeví položka „Strom modelu:práce s objekty 3D“.

Stačí kliknout na prvek v dokumentu a dostáváme se v podstatě k výpisu atributů daného prvku.

Jediná škoda je, že atributy nejsou aktivní. Nicméně dvojklikem na hodnotu se její obsah otevře v seprátním dialogovém okně a odtud jde vykopírovat například do okna webového prohlížeče.

Napsat komentář