Územní rozsah v IISPP

Někteří si to možná ještě stále neuvědomují, že Památkový katalog a Památkový GIS jsou úzce provázány. To zda, se v mapovém projektu / aplikace korektně zobrazí pvrek soupisu v Katalogu a jeho právní stavy záleží na tom, jak jsou vyplněny atributy v Katalogu. Odhlédneme-li nyní od některých opakovaně se vynořujících problémů v korektním přenosu aktualizovaných atributů z PaGIS do Katalogu a naopak z Katalogu do PaGIS, je primárně důležité to, jakým způsobem uživatel v Katalogu vyplní údaje v záložce Prostorové identifikace. Kromě toho, že je potřeba propojit prvek s korektním prostorovým identifikátorem, je potřeba určit i správný územní rozsah. A to je právě to, na co řada uživatelů zapomíná. územní rozsah je ale jednou ze základních podmínek bez nichž se prvek v mapě korektně nezobrazí.
Povinné pole s názvem územní rozsah bylo zavedeno již v počátcích MIS v roce 2007. Váží se na něj podmínky pro vyplnění povinného minima prostorové identifikace. V Katalogu bohužel nelze vyžadovat jako povinné před počátečním uložením záznamu prvku, při němž tento získá jednozačný identifikátor – Prvek_id. řešením zřejmě bude zavedení primární hodnoty územního rozsahu „k lokalizaci“ při uložení prvku. V následných krocích už bude bude vyžadováno vyplnění údajů prostorové identifikace.
Pravidla pro Katalog se mírně liší od pravidel, která by většina čtenářů měla znát již z MIS. Rozdíl je v tom, že v MIS prostorově identifikujeme dokument, kdežto v Katalogu prvek. Pravidla najdete v tabulce územních rozsahů v IISPP, která obsahuje definice pro Katalog a MIS (Tritius). Je potřeba je dodržovat již nyní než budou zavedena Katalogu, pokud se máme dočkat kvalitní prostorové identifikace nejen na straně Katalogu, ale i na straně PaGIS.

Napsat komentář