Urbanistické okénko


Tato sekce je určena především pro osoby spolupracující řešení úkolu odborných a věcných revizí chráněných území.

Výběr příspěvků:

Ten dělá to a ten zas tohle II.

ANEB PÚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ

V příspěvku Ten dělá to a ten zas tohle I. jsme stručně uvedli profilový úkol Památkově chráněná území ….. Součinnost při přípravě vyhlášení a revizi památkově chráněných území, základní principy spolupráce, rozdělení řešení na etapy a co se v úkolu očekává od editorů PaGIS.

Činnost urbanisty a úkolu předpokládá (Pokračování textu…)

Ten dělá to a ten zas tohle I.

aneb PÚ chráněných území

Od roku 2009 se pravidelně věnujeme (většinou profilovému, výjimečně v prvním ročníku hlavnímu) úkolu  Památkově chráněná území ….. Součinnost při přípravě vyhlášení a revizi památkově chráněných území. Název se může v jednotlivých letech drobně lišit. Číslo dostává úkol v jednotlivých ročnících různé. Týká se podnětů, které MK shromáždilo na: (Pokračování textu…)

Chráněno: Kdo hledá, najde

Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud jej chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo:

K odborným a věcným revizím

Společné setkání urbanistů a editorů PaGIS k věcným a odborným revizím chráněných území se valem blíží. Uskuteční se, jak jsme již před nějakou dobou avizovali, 10. května 2022 se v přednáškové budově v areálu vily Stiassni v Brně. (Pokračování textu…)

Mapové přílohy PR, PZ

Ve spolupráci s Ing. Exnarovou, vedoucí oddělení regenerace kulturních památek a památkově chráněných území MK ČR, jsme začali skenovat mapy, uložené na odboru památkové péče MK ČR. (Pokračování textu…)

Mapy a mapové přílohy I

Pro všechny typy chráněných území byly v minulosti zpracovávány mapy, které se měly stát mapovými přílohami právního aktu jejich vyhlášení. Většinou se zpracovávaly již v předstihu pro návrh a především pokud byly vyhotoveny náročnějším způsobem (vydány tiskem) a na rozsahu ochrany se vlastním aktem prohlášení nic neměnilo, nemusely být již následně přepracovány. (Pokračování textu…)