ÚAP: kontakty

Informace či dotazy k poskytovaným údajům o území jevů 5a (památkové rezervace a památkové zóny a jejich ochranná pásma), 8a (nemovité národní kulturní památky a nemovité kulturní památky a jejich ochranná pásma) a 10 (statky zapsané na Seznamu světového dědictví a jejich nárazníkové zóny) z konkrétního zájmového území poskytují pracovníci odboru evidence, dokumentace a informací příslušného územního odborného pracoviště NPÚ uvedené v tabulce kontaktů.

Informace či dotazy k poskytovaným údajům o území jevu 16 (území s archeologickými nálezy) poskytuje odbor archeologie GnŘ NPÚ (Mgr. Ján Čáni – cani.jan@npu.cz, tel. 257 010 251).

Technické dotazy k vlastnímu výdeji dat či obecně službám Geoportálu památkové péče lze posílat na emailovou adresu gis@npu.cz.