Tzv. pozdě zapsané kulturní památky a jejich evidence v Památkovém katalogu

Tento dokument je dostupný pouze po přihlášení nebo na vyžádání.