Ten dělá to a ten zas tohle II.

ANEB PÚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ

V příspěvku Ten dělá to a ten zas tohle I. jsme stručně uvedli profilový úkol Památkově chráněná území ….. Součinnost při přípravě vyhlášení a revizi památkově chráněných území, základní principy spolupráce, rozdělení řešení na etapy a co se v úkolu očekává od editorů PaGIS.

Činnost urbanisty a úkolu předpokládá seznámení se s pilotním projektem MPZ Znojmo  (finální výstup PU06/2022; PZ Znojmo v mapové aplikaci GPT ÚSKP a SAS (data pro ÚAP); Zájmy pam. péčePZ ve veřejné části Památkového katalogu; Opatření obecné povahy č. 2/2022 o prohlášení památkové zóny Znojmo a určení podmínek její ochranyZákres hranice do katastrální mapy; Podrobná mapa částí PZ – dohledatelná rovněž na https://www.mkcr.cz/pamatkove-zony-cs-265) a s prezentacemi z loňského společného  Setkání k věcným a odborným revizím chráněných území.

Od urbanisty se v rámci řešení úkolu očekává:

Technické okénko

Pro práci na úkolu a předávání výsledných dokumentů MK slouží sdílené úložiště pagis.npu.cz.  K tomu, jak je využívání pro tento úkol, viz samostatný příspěvek Kdo hledá, najde.

Řešitelé s přístupem na úložiště by měli připravovat textové dokumenty přímo v prostředí Synology Drive, v němž lze podobně jako na Google Drive dokumenty sdílet a editovat společně.
U textových dokumentů připravených ve Wordu, které mají být vloženy na společné úložiště, je nutno:
– před vložením vypořádat všechny revize (bez tohoto kroku nelze soubor v prostředí Synology Drive zobrazit nebo ho převést do formátu Synology Drive)
– Název souboru nesmí obsahovat diakritická znaménka a nestandardní znaky (takto nazvaný soubor nemusí nejen jít otevřít, ale ani smazat)
– Pokud se soubory mají logicky řadit podle data uvedeného v názvu, musí toto být ve formátu YYYY-MM-D

Zpracování odborných revizí v PaGIS, památkovém katalogu a MIS byl na loňském setkání věnován příspěvek Z. Syrové (PDF).

Základní informace poskytují mimo uživatelské příručky k jednotlivým aplikacím  prezentace odborných IS NPÚnávody ke geoportálu. K vkládání dokumentů do MIS a záznamů do PK je zde starší Návod pro netrpělivé vědce a výzkumníky.

Kdo urbanistovi s přístupem na úložiště a s prací s aplikacemi IISPP pomůže a poradí? Na GnŘ konkrétně k úkolu PÚ chráněných území arch. Syrová a ing. Podrazilová, na jednotlivých ÚOP lokální editor PaGIS – viz Who is who in PaGIS.

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSPĚVKY

Napsat komentář