Návod pro netrpělivé vědce a výzkumníky

Do sdílených dokumentů na Googlu byl doplněn Pracovní ilustrovaný návod prostorové identifikace a vazeb na dokumentaci MIS v památkovém Katalogu. 
Je převážně ilustrovaný a velmi pracovní, neb byl spíchnut horkou jehlou narychlo před prvním školením řešitelů v+v, ale začátečníkovi, který má začít využívat soupisovou část Katalogu snad poskytne alespoň základní orientaci v tom, jak si „přisvojit“ již existující záznamy, prostorově identifikovat nově vytvořené záznamy a propojit je s dokumenty v MIS.

Výstupy úkolu Výzkumu a vývoje aneb specializovaná mapa s odborným obsahem

Nedávno jsme zde psali o v zásadě chvályhodné snaze Brněnských kolegů o propagaci ústavu via ArcGis online (dále AGOL).
Zároveň se nám na Malé Straně opakovaně vrací dotazy typu: jak mám publikovat mapu s odborným obsahem, a kde a zač…naši editoři (doufejme) už vědí, že odpověď není instantní, že závisí na více okolnostech. Jednou z cest je skutečně použití cloudového ArcGIS Online prostoru.
Pro ilustraci a  inspiraci si povšimněme „Mapy historických a současných surovinových zdrojů a technologií pro výrobu vápenných pojiv“.
Pokračovat ve čtení „Výstupy úkolu Výzkumu a vývoje aneb specializovaná mapa s odborným obsahem“