ArcGIS Pro školení

Plánované školení  proběhne online formou dne 21.2.2023 (úterý).  Akce je primárně určená pro editory GIS. Nicméně mohou se jí zúčastnit také ostatní zájemci o práci v ArcGIS Pro. Předpokladem účasti je nainstalovaná verze ArcGIS Pro 3 a vyšší a aktivní účet na ArcGIS online.  Školení bude přenášeno prostřednictvím Zoomu z našeho pracoviště v K klubu. Školení povede Karel Sklenář a Šimon Eismann. Předpokládáme, že školení bude probíhat formou kolokvia, tedy že jednotlivé funkcionality bude demonstrovány na konkrétních příkladech a všichni účastníci školení budou mít možnost do školení formou Chatu kdykoliv vstupovat. Pokračovat ve čtení „ArcGIS Pro školení“