Konfigurace vyskakovacích oken

V prostředí ArcGis Pro již nemáme “i” ikonu pro zobrazení informací o prvku, ale tyto si zobrazíme kliknutím pacičkou (pan tool, ctrl + alt + c) na konkrétní prvek v Pop-up okně. Pokračovat ve čtení “Konfigurace vyskakovacích oken”