Geomatika v projektech

Na zámku Kozel se 4. – 5. října 2017, jak je již na začátku října dobrým zvykem, uskuteční opět konference Geomatika v projektech, která má již tradičně jako jedno z temat kulturní dědictví. Je, stejně jako konference loňská, spojená v Joint konferenci s  konferencí ISAF (Informační systémy pro zemědělství a lesnictví) a Plan4all.

Na stránkách konference najdete podrobnější informace. Zaregistrovat se můžete počínaje 15. červnem a na sepsání resumé příspěvku máte čas do 15. září.

České kulturní dědictví v GIS V

Většiny lidí se ptá zima, co dělali v létě. Nás, zapojených do tvorby památkového GIS čili PaGIS, se ptá o něco dříve podzim na to, co jsme  dělali celý rok. Blíží se totiž první výročí ode dne D (1.12.2015), kdy byl spuštěn Památkový katalog a s ním nový Geoportál památkové péče. Program pátého dne GIS pořádaného NPÚ pod tradičním názvem České kulturní dědictví v GIS, bude tedy příležitostí k bilancování toho, co nám první rok soužití s novými aplikacemi IISPP a úpravami aplikací staronových přinesl. Pokračovat ve čtení „České kulturní dědictví v GIS V“

Merimée, Mistral a ti druzí – část třetí

Kromě Atlasu kulturního dědictví, jemuž jsme se věnovali v předchozí části, najdeme prostorová data kulturního dědictví i na francouzském národním geoportálu v oddíle Culture et Patrimoine:

fra_016Nutno ovšem podotknouti, že tato data nejsou obsažena v Atlasu a vice versa data Atlasu nenajdeme (zatím?) na národním geoportálu, pokud jsme se správně dívali na rozdíl od dat ochrany přírody ani v oddíle INSPIRE. Pokračovat ve čtení „Merimée, Mistral a ti druzí – část třetí“

Merimée, Mistral a ti druzí – část druhá

Není moderního informačního systému o památkách bez GISu. Pod názvem Atlas culturel, atlas des patromoines je publikovám péčí ministerstva kultury (Ministère de la culture et de la communication) najdete na http://atlas.patrimoines.culture.fr.

Pokračovat ve čtení „Merimée, Mistral a ti druzí – část druhá“

Merimée, Mistral a ti druzí – část prvá

Už to bude rok, co jsem zde publikovali poslední pokračování  pouti po památkových informačních systémech v zahraničí. Jelikož bychom neměli v zápalu boje za IISPP lepší a krásnější opomíjet ani to, jak to dělají jinde, pokusíme se dnes navázat tuto přetrženou nit. Podíváme se do země, v níž má nejen památková péče, ale i informační systémy, opravdu dlouhou tradici.

Přehled online dostupných databází kulturního dědictví, který najdeme na stránkách francouzského ministerstva kultury, je opravdu rozsáhlý.  Nás z nich bude zajímat především část databází a slouvníků publikovaná na stránkách Architecture et Patrimoine (tj. Architektura a (kulturní) dědictví).

fra_008 Pokračovat ve čtení „Merimée, Mistral a ti druzí – část prvá“

Geoportál s odkazy do Katalogu

Letos na jaře spustilo město Český Krumlov nový geoportál. Najdete ho na adrese http://geoportal.ckrumlov.cz/portal/. Zajímavá pro nás je bezesporu mapová aplikace Management historického dědictví. Z toho, co nabízí legenda mapy, jsou prozatím dostupné pouze body kulturních a národních kulturních památek v Českém Krumlově:

Pokračovat ve čtení „Geoportál s odkazy do Katalogu“

Evidence a prezentace památek u sousedů – IV. – Polsko

V dnešním pokračování pouti po odborných informačních systémech se podíváme k našim severovýchodním sousedům, a sice do Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
Povšimněme si, že samotné stránky Institutu jsou symptomaticky odděleny od portálu elektronických zdrojů pro památkovou oblast
Pokračovat ve čtení „Evidence a prezentace památek u sousedů – IV. – Polsko“

Evidence a propagace památek u sousedů – III.- Británie

Tentokráte si dopřejeme drobný pohled za Anglický Kanál.
Známá English Heritage se od dubna letošního (2015) roku rozděluje na dvě části, a sice na stejnojmennou charitativní část, která bude nadále pečovat o soubor památek, který si můžeme prohlédnout zde, a Historic England, část vědecko-popularizační, kromě jiného i provozující The National Heritage List for England.
Tedy jakousi ne-vládní, nicméně autoritativní obdobu Ústředního seznamu.
Mimochodem, nepřipomíná vám oddělení správy objektů od odborné evidence a péče něco:-)?
Pokračovat ve čtení „Evidence a propagace památek u sousedů – III.- Británie“