Směle zoomujte!

V mapových aplikacích na geoportálu se postupně leccos vylepšuje. Nenápadná, ale užitečná, změna nastala výměnou podkladových ortofot. Ta jsou nyní ze zdroje WMS a tudíž je plynule zobrazují ve všech měřítcích. Jinými slovy řečeno, již netřeba se strefovat do dlaždic rastru a stále klikat na měřítko.  Názorně to ukazuje ilustrační snímek z aplikace Územní identifikace v nezvyklém měřítku 1:1000:

Daní za tuto škálovatelnost je pomalejší vykreslování.

Archivní státní ortofoto ČR online

Někdy se marně táži, zda do budoucna přežijí mapy, když máme ortofotomapy. Ale i pro nás, co ještě mapy používáme,  je ortofotomapa důležitým a nezastupitelným polohopisným podkladem.
Jak správně připomněl a neznalé informoval kolega Marounek, na geoportálu ČÚZK se před nedávnem objevila nová prohlížecí služba WMS – Archivní ortofoto.
Každá vrstva služby obsahuje letecké snímkování z jednoho kalendářního roku: archivní ortofoto černobílé od r. 1998 do r. 2001, barevné od roku 2002 (zkušební) do roku 2011. ČÚZK tím nakousl hořké jablíčko publikování ani ne tak archivních map obecně, ale archivních map, které již vznikly v době digitální. Zatímco u map katastrálních nebo základních jsou mapovými službami publikovány pouze stavy aktuální, u ortofotomapy se tímto dostáváme k datům již dávno z aktuálních mapových služeb zmizelým.

Lokalizace služby http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_ARCHIV/WMService.aspx?
Detailní metadata najdete zde, bližší informace k ortofotu ČR zde.