Nová vrstva pro maptipy

O maptipech v mapových aplikacích geoportálu jsme zde již psali. Naposledy v článku Nové maptipy. K již dříve nadefinovaným maptipům přibyly nyní ve většině mapových projektů nové. Analogicky k maptipové vrstvě prostorově identifikačních prvků byla vytvořena vrstva prostorových rozsahů Právních stavů jednotně graficky zobrazených jako průsvitné šedě lemované polygony. Po kliknutí do mapy, pokud jsou maptipy aktivní, se v nich tedy nyní zobrazují i zvýrazněné polygony právních stavů (tedy kulturních a národních kulturních památek, památkových rezervací, zón, ochranných pásem).

Na ilustracích níže takto postupně po kliknutí na místě synagogy ve Slavkově u Brna odlistujeme kulturní památku, městskou památkovou zónu a krajinnou památkovou zónu.

maptipprstav_01 Pokračovat ve čtení “Nová vrstva pro maptipy”

Kam se poděla všechna ta barevná čísla

Na FB stránkách Stavebněhistorický průzkum Jan Pešta byl vznesen dotaz:

Mohl by mi, prosím, nějaký expert z NPÚ vysvětlit, kam se poděla všechna ta barevná čísla PB, Idob_PG, a pod., která jsem se tak pracně naučil hledat na mapách GIS NPÚ a teď tam NEJSOU???

Uživatel Geoportálu památkové péče nechť nezoufá. Všechna ta barevná čísla lze stále najít. Stačí zvolit tu správnou mapovou aplikaci. Nepřihlášený uživatel musí vystačit s neveřejnou mapovou aplikací Územní identifikace. Odkaz na tuto mapovou aplikaci je vystrčen na úvodní stránce geoportálu:

Pokračovat ve čtení “Kam se poděla všechna ta barevná čísla”

Nové maptipy

Mnozí uživatelé už to zaregistrovali. Včera zmizela tlačítka pro přepínání maptipů v mapových aplikacích. Vyskakovací okna s informacemi o prvcích a nadefinovanými odkazy do dalších aplikací IISPP – maptipy – ovšem nezmizely. Jen fungují jinak.
Nyní je možno mít implicitně zapnuto v mapovém projektů maptipy u více vrstev. Stačí kliknout do mapy a objeví se všechny naráz.

Pokračovat ve čtení “Nové maptipy”