23. Konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

Ve dnech 30. Listopadu a 1. Prosince se po dvou on-line setkáních konala 23. konference Archivů, knihoven a muzeí v digitálním světě, opět  v prostorách Národního archivu v Praze na Chodovci.
Přednášejících bylo tradičně velké množství, přesto pozornost publika neutuchala a sál byl nabitý po oba dva dny. A to i díky vtipným a problematiky znalým moderátorům Vítu Richterovi a Tomášovi Foltýnovi. Pokračovat ve čtení „23. Konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě“

AKM 2017

18. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2017. 

Konference je věnována problematice spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví. Je pro nás tradičně místem setkání s dalšími paměťovými institucemi. V minulých ročních jsme prezentovali aktuality IISPP a PaGIS. Snad se příspěvky na toto téma objeví i letos.

Termín pro nahlášení příspěvku 30.9.2017.