Inspirujme se

CENIA, česká informační agentura životního prostředí a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pořádají desátý ročník konference Inspirujme se… městy a regiony.

Temata konference:

  • Data jako nástroj pro prezentaci a spolurozhodování na národní i evropské úrovni
  • Data ve službách udržitelného rozvoje měst a regionů
  • Chytré město poslouchá své obyvatele, rozhoduje nad daty a nebojí se moderních řešení
  • Otevřená veřejná správa v datech i službách
  • Infrastruktura INSPIRE v EU a využití dostupných dat
  • INSPIRE data – výsledky harmonizace, rozšiřování datových modelů, nové výzvy a témata k řešení
  • Prioritní data pro environmentální reporting
  • INSPIRE a územní plánování

V rámci programu konference proběhne i 3. národní workshop projektu ATTRACTIVE DANUBE.

GIVS 2017

Česká asociace pro geoinformace pořádá již 10. ročník konference Geoinformace ve veřejné správě 2017. Uskuteční se na Novotného lávce v Praze v termínu 4.-.5.5.2017.

Česká asociace pro geoinformace pořádá již 10. ročník konference Geoinformace ve veřejné správě 2017. Uskuteční se na Novotného lávce v Praze v termínu 4.-.5.5.2017. Pokračovat ve čtení „GIVS 2017“

Merimée, Mistral a ti druzí – část třetí

Kromě Atlasu kulturního dědictví, jemuž jsme se věnovali v předchozí části, najdeme prostorová data kulturního dědictví i na francouzském národním geoportálu v oddíle Culture et Patrimoine:

fra_016Nutno ovšem podotknouti, že tato data nejsou obsažena v Atlasu a vice versa data Atlasu nenajdeme (zatím?) na národním geoportálu, pokud jsme se správně dívali na rozdíl od dat ochrany přírody ani v oddíle INSPIRE. Pokračovat ve čtení „Merimée, Mistral a ti druzí – část třetí“