Nová vzorová tabulka pro UAP

Nevím, jak jsou na tom čtenáři tohoto blogu z řad pracovníků NPÚ, ale moje emailová schránka je doslova zahlcena diskusemi k Památkovému Katalogu a Geoportálu. Takže, aby nekteré věci nezapadly, dovolím si upozonit postupně na několik, snad již stabilizovaných novinek.
Ve sdílených dokumentech na Googlu, složce UAP se objevila nová vzorová tabulka pro UAP  s odkazy do veřejné části Katalogu  Cílem této tabulky je podchytit rozdíly v (z hlediska NPÚ) povinných jevech územně analytických podkladů evidovaných v ÚSKP od posledního výdeje UAP. Bude se vydávat po přechodné období do doby pacifikace stavu záznamů z Katalogu, z něhož  jak známo se údaje o ochraně dostávají do PaGIS. Pokračovat ve čtení „Nová vzorová tabulka pro UAP“

Ke konci Google tabulek přehledů dokumentů

Jak je zainteresovaným známo, editace tabulek přehledů dokumentů, jimiž ve sdílených dokumentech  na Googlu byly vybírány dokumenty pro Katalog a stanovováno rozobjektování záznamů USKP, byla ukončena k 31.7.2015. Nezbývá nám než poděkovat všem, kdož se podíleli na jejich vyplnění.
Pokud se zajímáte o to, co bude možno z těchto tabulek použít pro Katalog, podívejte se na jejich primární vyhodnocení, které je dostupné zde. Další bude jasnější po ručním dopropojování.

Pozn.: Ostatní Google tabulky zatím nekončí….