Konference GIS Esri v ČR 2022

Po dlouhých dvou letech jsme byli fyzicky přítomni na konferenci GIS ESRI v ČR. Ta proběhla 1. a 2. 11. v neobvyklých prostorách Cubex Centra Praha.  Tam se setkání přesunulo z důvodu obsazení Kongresového centra akcemi provázejícími předsednictví ČR radě Evropské Unie.  Proto bylo letos poněkud obtížnější se na konferenci nominovat z  Pokračovat ve čtení „Konference GIS Esri v ČR 2022“

Esri User Conference 2018

Jedna z největších konferencí v oboru GIS, uživatelská konference Esri v San Diegu se bude letos konat v termínu 9. – 13. července 2018.

Applying the Science of Where…

Jedna z největších konferencí v oboru GIS, uživatelská konference Esri v San Diegu se bude letos konat v termínu 9. – 13. července 2018. Na akci se potkává okolo 18 tisíc uživatelů, kteří mají možnost vybrat si z tisíce přednášek, stovek hodin workshopů, či se zastavit u některého z více než 300 stánků vystavovatelů.

GIS Ostrava 2018

GIS pro podporu bezpečnosti a krizového řízení…

Temata symposia:

Geoinformační infrastruktury * Dálkový průzkum Země (vč. UAV) * Zdroje geodat * Real-time geodata a real-time prostorové aplikace * Smart cities * Senzorové sítě * Vývoj GIS aplikací * SW pro bezpečnost a řešení krizových situací * Prostorové modelování a simulace * GeoComputation * Neurčitost a nejistota v GIS * Prostorové analýzy rizik, prostorové a časoprostorové analýzy * Analýzy a predikce kriminality * Analýzy dopravní nehodovosti a GIS pro bezpečnější provoz na komunikacích * Mapování, monitorování a predikce přírodních rizik * Mapování, monitorování a predikce sociálních (sociálně-patologických) rizik * Mapování, monitorování a predikce antropogenních (technických) rizik * GIS v požární ochraně * GIS v operačním a krizovém řízení * GIS v armádě a bezpečnostních sborech * Vizualizace * Etické, bezpečnostní a legislativní otázky geoinformatiky * Nové trendy v geoinformatice

KDO 2018

Za zkratkou KDO se skrývá 12. kartografický den Olomouc, který proběhne 23. února 2018 proběhne pod záštitou České kartografické společnosti, CAGI, sekce kartografie a geoinformatiky ČGS a katedry geoinformatiky PřF UP v Olomouci. Letošním tématem je 3D Vizualizace, tedy jeden z moderních trendů v kartografii a geoinformatice.

GIS Day 2017

Letošní GIS Day připadá na 15. listopadu. Pokud nevite, co je GIS Day, česky Den geografických informačních systémů, podívejte se na stránky http://www.gisday.com/, neznalí jazyka Shakespearova na Den GIS na stránkách ArcData Praha.

NPÚ se ho zúčastní navázáním na v podstatě již tradiční akci České kulturní dědictví v GIS. V pořadí již šestý GIS Day na půdě NPÚ bude nicméně poněkud netradiční. Je totiž pořádán jako den otevřených dveří, při němž bude možno navštívit prostory oddělení GIS a nahlédnout zde pod pokličku památkového GIS.

Zaregistrovat se můžete e-mailem u Anny Štoncnerové na adrese stoncnerova.anna@npu.cz.

GIS Esri v ČR

Konference GIS Esri v ČR. Přihlásit se můžete i na předkonferenční seminář věnovaný mobilním aplikacím ArcGIS.

Oblastí (Pa)GIS, kterou chceme na konferenci představit jsou prostorová data památkové péče v kontextu INSPIRE.

Další příspěvky editorů PaGIS vítány. Přihlásit možno přednášky, postery, on-line aplikace. Podrobnosti najdete na stránkách konference.

Závazné termíny najdete zde.

Geomatika v projektech

Na zámku Kozel se 4. – 5. října 2017, jak je již na začátku října dobrým zvykem, uskuteční opět konference Geomatika v projektech, která má již tradičně jako jedno z temat kulturní dědictví. Je, stejně jako konference loňská, spojená v Joint konferenci s  konferencí ISAF (Informační systémy pro zemědělství a lesnictví) a Plan4all.

Na stránkách konference najdete podrobnější informace. Zaregistrovat se můžete počínaje 15. červnem a na sepsání resumé příspěvku máte čas do 15. září.

CIPA Ottawa 2017

28. mezinárodní sympozium CIPA Heritage Documentation (The International Scientific Committee for Documentation of Cultural Heritage) – mezinárodního výboru pro dokumentaci kulturního dědictví ICOMOS.

28. mezinárodní sympozium CIPA Heritage Documentation (The International Scientific Committee for Documentation of Cultural Heritage) – mezinárodního výboru pro dokumentaci kulturního dědictví ICOMOS.

Po Praze v roce 2011 se koná opět v pro nás místě poněkud vzdáleném, kanadské Ottawě, temata sympozia nám však rozhodně vzdálena nejsou, neboť CIPA má pod svými křídly i GIS.
Bližší informace najdete na stránkách konference.

GIVS 2017

Česká asociace pro geoinformace pořádá již 10. ročník konference Geoinformace ve veřejné správě 2017. Uskuteční se na Novotného lávce v Praze v termínu 4.-.5.5.2017.

Česká asociace pro geoinformace pořádá již 10. ročník konference Geoinformace ve veřejné správě 2017. Uskuteční se na Novotného lávce v Praze v termínu 4.-.5.5.2017. Pokračovat ve čtení „GIVS 2017“