Konference GIS Esri v ČR 2022

Po dlouhých dvou letech jsme byli fyzicky přítomni na konferenci GIS ESRI v ČR. Ta proběhla 1. a 2. 11. v neobvyklých prostorách Cubex Centra Praha.  Tam se setkání přesunulo z důvodu obsazení Kongresového centra akcemi provázejícími předsednictví ČR radě Evropské Unie.  Proto bylo letos poněkud obtížnější se na konferenci nominovat z  Pokračovat ve čtení „Konference GIS Esri v ČR 2022“

KDO 2018

Za zkratkou KDO se skrývá 12. kartografický den Olomouc, který proběhne 23. února 2018 proběhne pod záštitou České kartografické společnosti, CAGI, sekce kartografie a geoinformatiky ČGS a katedry geoinformatiky PřF UP v Olomouci. Letošním tématem je 3D Vizualizace, tedy jeden z moderních trendů v kartografii a geoinformatice.

GIS Ostrava 2018

GIS pro podporu bezpečnosti a krizového řízení…

Temata symposia:

Geoinformační infrastruktury * Dálkový průzkum Země (vč. UAV) * Zdroje geodat * Real-time geodata a real-time prostorové aplikace * Smart cities * Senzorové sítě * Vývoj GIS aplikací * SW pro bezpečnost a řešení krizových situací * Prostorové modelování a simulace * GeoComputation * Neurčitost a nejistota v GIS * Prostorové analýzy rizik, prostorové a časoprostorové analýzy * Analýzy a predikce kriminality * Analýzy dopravní nehodovosti a GIS pro bezpečnější provoz na komunikacích * Mapování, monitorování a predikce přírodních rizik * Mapování, monitorování a predikce sociálních (sociálně-patologických) rizik * Mapování, monitorování a predikce antropogenních (technických) rizik * GIS v požární ochraně * GIS v operačním a krizovém řízení * GIS v armádě a bezpečnostních sborech * Vizualizace * Etické, bezpečnostní a legislativní otázky geoinformatiky * Nové trendy v geoinformatice

Esri User Conference 2018

Jedna z největších konferencí v oboru GIS, uživatelská konference Esri v San Diegu se bude letos konat v termínu 9. – 13. července 2018.

Applying the Science of Where…

Jedna z největších konferencí v oboru GIS, uživatelská konference Esri v San Diegu se bude letos konat v termínu 9. – 13. července 2018. Na akci se potkává okolo 18 tisíc uživatelů, kteří mají možnost vybrat si z tisíce přednášek, stovek hodin workshopů, či se zastavit u některého z více než 300 stánků vystavovatelů.

GIS Day 2017

Letošní GIS Day připadá na 15. listopadu. Pokud nevite, co je GIS Day, česky Den geografických informačních systémů, podívejte se na stránky http://www.gisday.com/, neznalí jazyka Shakespearova na Den GIS na stránkách ArcData Praha.

NPÚ se ho zúčastní navázáním na v podstatě již tradiční akci České kulturní dědictví v GIS. V pořadí již šestý GIS Day na půdě NPÚ bude nicméně poněkud netradiční. Je totiž pořádán jako den otevřených dveří, při němž bude možno navštívit prostory oddělení GIS a nahlédnout zde pod pokličku památkového GIS.

Zaregistrovat se můžete e-mailem u Anny Štoncnerové na adrese stoncnerova.anna@npu.cz.

Geomatika v projektech

Na zámku Kozel se 4. – 5. října 2017, jak je již na začátku října dobrým zvykem, uskuteční opět konference Geomatika v projektech, která má již tradičně jako jedno z temat kulturní dědictví. Je, stejně jako konference loňská, spojená v Joint konferenci s  konferencí ISAF (Informační systémy pro zemědělství a lesnictví) a Plan4all.

Na stránkách konference najdete podrobnější informace. Zaregistrovat se můžete počínaje 15. červnem a na sepsání resumé příspěvku máte čas do 15. září.

GIS Esri v ČR

Konference GIS Esri v ČR. Přihlásit se můžete i na předkonferenční seminář věnovaný mobilním aplikacím ArcGIS.

Oblastí (Pa)GIS, kterou chceme na konferenci představit jsou prostorová data památkové péče v kontextu INSPIRE.

Další příspěvky editorů PaGIS vítány. Přihlásit možno přednášky, postery, on-line aplikace. Podrobnosti najdete na stránkách konference.

Závazné termíny najdete zde.

GIVS 2017

Česká asociace pro geoinformace pořádá již 10. ročník konference Geoinformace ve veřejné správě 2017. Uskuteční se na Novotného lávce v Praze v termínu 4.-.5.5.2017.

Česká asociace pro geoinformace pořádá již 10. ročník konference Geoinformace ve veřejné správě 2017. Uskuteční se na Novotného lávce v Praze v termínu 4.-.5.5.2017. Pokračovat ve čtení „GIVS 2017“