Geomatika v projektech

Na zámku Kozel se 4. – 5. října 2017, jak je již na začátku října dobrým zvykem, uskuteční opět konference Geomatika v projektech, která má již tradičně jako jedno z temat kulturní dědictví. Je, stejně jako konference loňská, spojená v Joint konferenci s  konferencí ISAF (Informační systémy pro zemědělství a lesnictví) a Plan4all.

Na stránkách konference najdete podrobnější informace. Zaregistrovat se můžete počínaje 15. červnem a na sepsání resumé příspěvku máte čas do 15. září.

Zase ten Kozel aneb Geomatics in Projects

Události aneb eventy, zanesené v našem kalendáři bereme vážně. Tedy coby příležitost zviditelnit naše společné snahy a instituci Ústavu jako takovou.

Po dvou letech od poslední prezentace PaGISu jsme se vydali proto opět na konferenci ISAF & Geomatics in Projects & PLan 4 All, hostovanou tradičně v malebném prostředí Kozelského zámku. Pořadateli jsou katedra geomatiky Západočeské univerzity a NPÚ, zosobněný příznivcem informačních technologií a gisů, kastelánem Karlem Bobkem.

Mornings @ Chateau Kozel
rána na Kozlu

Pokračovat ve čtení “Zase ten Kozel aneb Geomatics in Projects”