ArcGIS Pro školení

Plánované školení  proběhne online formou dne 21.2.2023 (úterý).  Akce je primárně určená pro editory GIS. Nicméně mohou se jí zúčastnit také ostatní zájemci o práci v ArcGIS Pro. Předpokladem účasti je nainstalovaná verze ArcGIS Pro 3 a vyšší a aktivní účet na ArcGIS online.  Školení bude přenášeno prostřednictvím Zoomu z našeho pracoviště v K klubu. Školení povede Karel Sklenář a Šimon Eismann. Předpokládáme, že školení bude probíhat formou kolokvia, tedy že jednotlivé funkcionality bude demonstrovány na konkrétních příkladech a všichni účastníci školení budou mít možnost do školení formou Chatu kdykoliv vstupovat. Pokračovat ve čtení „ArcGIS Pro školení“

Konference GIS Esri v ČR 2022

Po dlouhých dvou letech jsme byli fyzicky přítomni na konferenci GIS ESRI v ČR. Ta proběhla 1. a 2. 11. v neobvyklých prostorách Cubex Centra Praha.  Tam se setkání přesunulo z důvodu obsazení Kongresového centra akcemi provázejícími předsednictví ČR radě Evropské Unie.  Proto bylo letos poněkud obtížnější se na konferenci nominovat z  Pokračovat ve čtení „Konference GIS Esri v ČR 2022“

Jak připojit RÚIAN Feature Service do ArcGis Pro

Při založení nového projektu v prostředí ArcGis Pro se jistě setkáme s potřebou připojit si vrstvy RÚIAN, se kterými chceme dále pracovat (RÚIAN Feature Service). Jak na to: Pokračovat ve čtení „Jak připojit RÚIAN Feature Service do ArcGis Pro“

Nastavení popisků v ArcGis PRO

Dnes si ukážeme, jak v prostředí ArcGis Pro zobrazovat popisky z atributů prvků. Oproti prostředí ArcMap je rozdílné opravdu jen to prostředí, ve kterém pracujeme a jazyk dotazů. Základní funkce jsou ale totožné, některé nyní lépe dostupné. Pokračovat ve čtení „Nastavení popisků v ArcGis PRO“

Konfigurace vyskakovacích oken

V prostředí ArcGis Pro již nemáme „i“ ikonu pro zobrazení informací o prvku, ale tyto si zobrazíme kliknutím pacičkou (pan tool, ctrl + alt + c) na konkrétní prvek v Pop-up okně. Pokračovat ve čtení „Konfigurace vyskakovacích oken“

Georeferencování rastrových dat

Georeferencování rastrových dat – nebo-li umístění obrazových dat do souřadnic – je důležitým nástrojem při práci zejména s historickými analagovými podklady. Jak na to v prostředí ArcGis Pro si nyní ukážeme. Pokračovat ve čtení „Georeferencování rastrových dat“