Stabilní katastr 1817-2017

Na konci roku 2018 vyšel sborník z konference Stabilní katastr 1817-2017, kterou uspořádal 14. prosince 2017 Ústřední archiv zeměměřictví a katastru v Praze u příležitosti výročí vydání patentu císaře Františka I., v němž byla stanovena pravidla nového katastru pro daň pozemkovou (františkovský katastr, Franziszeischer Kataster), posléze zvaného stabilní.

Sborník a prezentace jsou již dostupné online na stránkách ČÚZK (viz Stabilní katastr 1817-2017)

Významu map stabilního katastru pro tvorbu a zdokonalování databáze sídelních lokalit Čech, Moravy a Slezska CZ_RETRO, kterou používáme v ISSPP pro prostorovou indetifikaci, je na konferenci věnoval její autor Karel Kuča.

  • KUČA, Karel. Mapy stabilního katastru jako základ zdokonalování retrospektivního geografického informačního systému CZ_RETRO. In BUCHLOVSKÝ, Martin (ed). Stabilní katastr 1817-2017. Sborník z konference konané 14. listopadu 2017 v sídle Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Praha: ČÚZK, 2018. s.84-91 (PDF)

Napsat komentář