Sledování změn RUIAN

Registrovaní uživatelé IISPP možná již zaregistrovali, že se jim v nabídce mapových aplikací geoportálu památkové péče objevila v oddíle 9. test aplikace nová: RUIAN. Cílem mapové aplikace je vizualizovat změny ve vrstvě parcel RUIAN (Registru územní identifikace, adres a nemovitostí).

Jedná se o pomocnou mapovou aplikaci pro editory Památkového katalogu, a to především právních stavů v něm.

Proč takovouto vizualice změn potřebujeme?

Od doby, kdy byl údaj o parcele načten do Památkového katalogu (ať již ručně nebo z prostorové vazby polygonu rozsahu právního stavu a parcel RUIAN), mohlo dojít ke změně atributů nebo rozsahu parcely, případně jejímu zániku a náhradě jinou parcelou. Údaje o parcelách přitom nemůžeme aktualizovat automaticky tak, jak se mění v RUIAN, protože bychom tím zároveň mohli nežádoucím způsobem změnit rozsahy ochrany.

Co můžeme ze změn zobrazit?

Změnové soubory RUIAN  nám nám umožňují pouze jednoduché rozlišení změn / akcí, k nimž došlo k určitému datu:
– DELETE (zrušení) – prvek zanikl a ID prvku již v aktuální databázi RUIAN neexistuje
– UPDATE (změna) – prvek resp. jeho atributy byly aktualizovány přičemž ID prvku v databázi RUIAN se nemění
– INSERT (vložení) – prvek je vložen do databáze nově s novým ID
Pro vizualizaci máme k dispozici změnovou třídu prvků definičních bodů parcel a polygonů parcel. V mapové aplikace z nich zobrazujeme pouze definiční body, protože polygony se vykreslují velmi pomalu.

Příslušné tři změnové vrstvy definičních bodů parcel zobrazujeme tak, aby uživatel mohl dílčí vrstvy jednotlivých typů změn samostatně vypínat a zapínat:

Čtvrtá, „neviditelná“, obsahuje všechny změny a jsou pro ni nadefinována vyskakovací okna (MapTipy).

Z nich uživatel zjistí po kliknutí na bod v mapě tyto informace:

 • Jednoznačný identifikátor parcely v RUIAN
 • Druh číslování parcely (stavební / pozemková)
 • Kód nadřazeného katastrálního území
 • Číslo parcely
 • Druh akce / změny (Delete / Insert / Update)
 • Datum akce / změny

Dále má přístupný odkaz na záznamy právního stavu v Katalogu, které mají mají vyplněnu vazbu na parcelu daného ID v RUIAN, a odkaz na Informace o pozemku v Nahlížení do katastru nemovitostí. Ten pochopitelně nefunguje a ani nemůže fungovat pro parcely, které byly zrušeny.

4 komentáře u „Sledování změn RUIAN“

 1. Bude to použitelné i tam, kde není DKM?
  A Update znamená co? Změna geometrie, nebo jen nějakého atributu, který nás třeba vůbec nezajímá? Beru to jako informaci, že nastala nějaká změna a bude na našem vyhodnocení, zda se nás týká. A jde o to, aby těch falešných změn (co se nás netýkají) nebyla drtivá většina.

  1. Odpověď na první otázku je ANO. Definiční bod mají všechny parcely. Podívejte se například na katastrální území Čistá u Litomyšle / historická osada 2142 Čistá viz mapová aplikace RUIAN.
   Odpověď na druhou otázku zní: Z toho, že se v RUIAN objeví Update se bohužel nedozvíme o jakou akci / změnu šlo. Většinou opravdu může jít o změny, které se nás netýkají. Ale pokud se vyjadřujeme k rozsahu ochrany, je důležité vědět, že nějaká změna nastala a prověřit ji. Při změně geometri nastává většinou akce Delete a Insert. Celá věc souvisí i s potřebnými úpravami Katalogu. Probereme na setkání editorů PaGIS 8.3. v Brně.

 2. Jak je z kompozice patrno, jde o definiční body parcel.Vrstvu celostátně homogenní (tedy existující i na katastrálních územích s platnou analogovou katastrálkou). Takže ano, je to použitelné.
  Update bohužel může idikovat v zásadě jakoukoliv změnu, a to i v úrovni atributové. Tedy nejen změnu geometrie parcely či např. přečíslování. Až na další nemáme možnost rozlišit co se přesně změnilo.
  Takže ano: je na nás, abychom vyhodnotili relevanci změny vůči naší evidenci.

 3. Nejvíc bychom potřebovali změny, které nastaly od roku 1963, od doby zápisu památek. Toho se asi v RUIAN nedočkáme. Mnohdy ani na archivních mapách (MEN) nejsou, mnoho měst tam má prázdnou plochu s nápisem Příložná mapa.

  Výčty parcel pro ČUZK jsem dělal ještě před RUIANem, z GML a tam je řešením stáhnout a naimportovat novou GML a polygony v ní seřadit podle BeginLifespan. Hned je vidět, které jsou novější než ty, ze kterých jsem já kopíroval, lze je i přes tabulkové zobrazení hromadně označit a tedy vidět v mapě. Pokud se třeba odesílání zpozdilo a potřeboval jsem zjistit, jestli je výčet ještě aktuální. Málokdy se ale změnila geometrie, většinou jen některé atributy. Pro jedno katastrální území (jedna GML) je to i dost rychlá operace.

Napsat komentář