Školení Zoner Photo Studio X

V návaznosti na pořízení plošné licence programu Zoner Photo Studio X (ZPS X) pro všechna pracoviště NPÚ, a nově realizované propojení ZPS X s aplikací MIS NPÚ, se v termínech 23. 10. 2019 (Brno, vila Stiassni) a 29. 10. 2019 (Praha, NPÚ GnŘ v Liliové ulici) uskuteční základní školení určené především pro garanty zpracování a správy fotodokumentace na jednotlivých pracovištích. Školení povedou zkušení lektoři přímo ze společnosti Zoner s praxí nejen se ZPS X, ale i s vlastní dokumentací a jejím následným zpracováním. Posluchači se podrobně seznámí s nejnovější verzí ZPS X a jejími možnostmi pro efektivní vyhodnocení, lokální správu a nejvýznamnější grafické úpravy pořízené fotodokumentace, zejména pro potřeby jejího následného uložení do MIS. V programu školení se dotkneme i otázek vlastního správného pořizování fotodokumentace v návaznosti na jeho postprocesing, vč. posouzení snímků dle jejich dokumentační a informační hodnoty či průkaznosti. Mezi dalšími tématy budou krátce probrány i související okruhy týkající se dalšího využití fotodokumentace i skenovaných dokumentů.

Školení se uskuteční seminární formou, tedy bez potřeby vlastních počítačů, v předpokládaném rozsahu 7 hodin čistého času, vždy od 9:00 do cca 17:00. Plánovaná kapacita pro každý termín je 25 účastníků. Povinně by se měli zúčastnit lokální správci MIS všech ÚOP a GnŘ, optimálně 2 pracovníci z každého ÚOP a ÚPS. Přihlášky prosím zasílejte prostřednictvím formuláře na https://pagis.npu.cz/skoleni-zps-x-2019/, a to v termínu do 10. 9. 2019. Bližší informace budou přihlášeným účastníkům zaslány následně e-mailem.

S případnými dotazy se prosím obracejte na Ing. I. Blažkovou, blazkova.irena@npu.cz.

Aktualizováno: 09/08/2019 16:04

Napsat komentář