Setkání editorů paGIS a správců MIS

Setkání editorů PaGIS a správců MIS se konají od roku 2011/12 minimálně dvakrát ročně. Setkání na začátku roku, zvaná svatovalentýnská, pořádaná tradičně v únoru na ÚOP v Brně jsou interní. Probíráme na nich především úkoly, které nás v daném roce čekají. Výjezdní třídenní setkání má charakter workshopu a je otevřeno všem zájemcům o PaGIS a ostatní části IISPP.

* Jednodenní setkání k zavedení přírůstkových bodů