Projekty revizní

Může to vypadat, že pod pokličkou geoportálu památkové péče se nic neděje. I když se snažíme v maximální míře publikovat prostorová data památkové péče jako veřejná, jejich určitý segment byl, je a zřejmě i zůstane dostupný pouze registrovaným uživatelům IISPP, resp. geoportálu..

Tito uživatelé si mohli povšimnout, že v před necelými čtrnácti dny se mezi mapovými aplikacemi objevila staronová mapa s názvem  Věcná revize hranic a rozsahů právních stavůMapová aplikace poskytuje náhled na zpracovaná data revizí hranic chráněných území a ochranných pásem (porovnání vedení hranice s textem příslušného právního předpisu a mapovou přílohou) a obdobně zpracovávané revize rozsahů právních stavů určeného výčtem chráněných a dotčených pozemků a jejich částí (především kulturních a národních kulturních památek) po parcelách.

ma_revize

Další mapová aplikace Věcná revize / editace obsahuje navíc i editační vrstvy a editační nástroj určené pro operativní online editace náčrtů návrhů rozsahů právních stavů a jejich změn. Tato aplikace bude dostupná pouze osobám s oprávněním editovat náčrty. Funkce editačního nástroje  se ještě dolaďují tak, aby oprávněným uživatelům umožňoval bezkolizní editaci. editace

 

3 komentáře u „Projekty revizní“

    1. Mapovou službu z ArcGIS online ani jiného externího zdroje nebude možno použít. Jedná se o editaci tříd prvků centrální geodatabáze PAGIS na obdobném principu jako jsou nyní editovány přírůstkové body. Stávající nástroj vyžaduje několik úprav dodavatelem, z nich ta nejpodstatnější spočívá v tom, že uživatelé musí mít editační práva k záznamů, které takto vytvořili. Bude v této mapové aplikaci využíváno pro uživatelské návrhy a návrhy oprav rozsahů právních stavů (tak, jak bylo prezentováno na loňském pardubickém setkání k PAmátkovému katalogu). Nástroj bude upraven tak, aby bylo možno jej využít pro obdobné účely v jiných mapových aplikacích. Bylo zadáno a doufáme, že se s nástrojem budou moci seznámit editoři PaGIS na letošním svatovalentýnském setkání.
      O realizovaných novinkách budeme pochopitelně informovat i zde na blogu Pro(Pa)GIS.

Napsat komentář