Program výjezdního zasedání v Olomouci

Olomouc, kolorovaný plán hradeb a věží z roku 1686Každoroční setkání editorů GIS, správců MIS a přátel IISPP se nezadržitelně blíží.  Letos se setkání uskuteční v prostorách Přírodovědecké fakulty Olomoucké univerzity ve dnech 13. – 15. září.  Více informací o akci: Setkání editorů paGIS, správců MIS a dalších příznivců IISPP 2023

Zde Vám přinášíme podrobný program (jehož případnou změnu si vyhrazujeme:

Středa 13. 9. 2023 (GIS – moderuje Karel Sklenář)

13:00 – 13:15 – Zahájení setkání a organizační informace 

13:15 – 14:00 – Karel Sklenář: Co se událo v PaGIS v roce 2023 a co nás čeká v následujícím období (PDF)

14:00 – 14:45 – Hana Karešová, Martin Porteš (VARS): Vize nového Geoportálu památkové péče (PDF)

14:45–14:55 – Diskuse

14:55–15:10 – Přestávka

15:10 – 15:40 – Svatava Podrazilová: Jak si uchovat polohopis a obecné info k věcným revizím hranic plošně chráněných území (PDF)

15:40 – 16:20 – Šimon Eismann: Technické okénko PaGIS (PDF)

16:20–17:05 – Zuzana Syrová: Údaje o území pro pořizování ÚAP (PDF)

17:05–17:15 – Diskuse

17:15–17:45 –  Ján Čáni: Nový ISAD – koncepce evidence archeologických dat v IISPP 

17:45 – 18:00 –  Diskuse 

Čtvrtek 14.9.2023 (IISPP – moderuje Petr Volfík)

09:00–09:45 – Petr Volfík:  Aktuální stav a další rozvoj IISPP (PDF)

09:45–10:00 – Diskuse

10:00–10:45 – Irena Blažková: Památkový katalog – aktuální rozvoj a výhled do budoucna (PDF)

10:45–11:30 –  Jiří Sýkora, Jarmila Podolníková (Axiell): Památkový katalog – novinky od posledního setkání a co se připravuje (PDF) 

11:30–11:45 – Diskuse

11:45–13:20 – Přestávka na oběd

odpolední blok (varia – moderuje Karel Sklenář)

13:20–13:40 – Ondřej Jakubec, Jaroslav Burian (UPOL):  Olomouc ve 3D – nová dimenze kulturního dědictví města: minulost, přítomnost, budoucnost (PDF) (PDF)

13:40 – 13:45 Diskuse

13:45–14:05  – David Papajík (UPOL):  Můj dům, můj hrad – středověká panská sídla na střední Moravě (PDF)

14:05–14:15 – Přestávka

14:15–15:00 – Jan Brus (UPOL): Představení laboratoře 3D tisku katedry geoinformatiky UP  (PDF)

15:00-15:10 – Diskuse

15:30–17:00 – Martina Mertová, Miroslav Kindl (Muzeum umění Olomouc): Olomouc ve 3D – exkurze po městě + prohlídka nové stálé expozice „Svatováclavské návrší v průběhu staletí“

Pátek 15.9.2023 (IISPP – moderuje Irena Blažková)

9:00 – 9:40 – Jiří Melzmuf:  MIS – aktuální stav aplikace a plán rozvoje (PDF)

9:40 – 9:45 – přestávka

9:45 – 10:15 – Jiří Frolík (ANECT):  MIS a Codebook – novinky od posledního setkání a co se připravuje (PDF)

10-15 – 10:20 –diskuse

10:20 – 10:35 – přestávka

10:35 – 11:20 –  Blanka Vorlíčková, Karolína Melichová, Klára Rozsypalová : Řešení vývojových změn a aktuálních problémů v systému Tritius (PDF)

11:20 – 11:30 –diskuse

11:30 – 12:00 – Jiří Melzmuf:  Codebook – aktuální stav aplikace a plán rozvoje (PDF)

12:00 – 12:10 –diskuse

12:10 – 12:15 –zakončení

 

Napsat komentář