Program výjezdního setkání v Pardubicích

Jak jste si již mohli povšimnout v našem kalendáriu, 8.—10. září se uskuteční  v Pardubicích,  v přednáškovém sále ÚOP v příhrádku 9. výjezdní setkání editorů PaGIS, správců MIS a dalších příznivců IISPP. Zde Vám přinášíme program setkání:

Středa 8.9.2021

12:30–12:35 – Organizační informace (A. Štoncnerová, J. Jaroš)
12:35–12:40 – Oficiální zahájení setkání (P. Volfík)
12:40–13:25 – D. Pohanková (ČÚZK): Účelové územní prvky pro RÚIAN (pdf)
13:25–13:40 – Diskuse

13:40–13:55 – Přestávka

13:55–14:40 – J. Zárybnický (AOPK): IS ochrany přírody a jeho služby z pohledu sdílení a zpracování dat (pdf)
14:40–14:55 – Diskuse
14:55–15:15 – P. Volfík: Úvod k bloku IISPP (Aktuální stav a další rozvoj IISPP) (pdf)
15:15–15:35 – D. Škaloud: Intranet a portál IISPP (pdf)
15:35–15:50 – Diskuse

15:50–16:05 – Přestávka

16:05–16:25 – T. Feglarová: ESS (pdf)
16:25–16:55 – T. Feglarová: Mantis kontra Helpdesk (pdf)
16:55–17:10 – Diskuse
17:10–17:40 – H. Krupičková, D. Škaloud: Tritius (pdf)
17:40–17:55 – Diskuse

Čtvrtek 9.9.2021

08:15–08:45 – J. Ambrožová, T. Feglarová – ISAD (včera), dnes a zítra (pdf)
08:45–09:00 – Diskuse
09:00–09:30 – P. Volfík – Jak spolu komunikují aplikace IISPP (pdf)
09:30–09:45 – Diskuse

09:45–10:00 – Přestávka

10:00–10:45 – I. Blažková: Památkový katalog – aktuální rozvoj a výhled do budoucna (pdf)
10:45–11:30 –  J. Sýkora, J. Podolníková (Axiell s.r.o.): Katalog – novinky od posledního setkání a co se připravuje (pdf)
11:3011:45 – Diskuse

11:4513:00 – Přestávka na oběd

13:00–13:30 – K. Hendrychová – Tzv. pozdě zapsané kulturní památky a jejich editace v Památkovém katalogu (pdf)
13:30–13:45 – Diskuse

13:45–14:00 – Přestávka

14:00–14:20 – H. Krupičková, J. Syrový: MIS (pdf 1; pdf 2)
14:20–14:40 – I. Blažková: Codebook – funkční a obsahové úpravy (pdf)
14:40–15:30 – D. Kreuz (ANECT a.s): MIS a Codebook – novinky od posledního setkání a co se připravuje (pdf)
15:30–15:45 – Dískuse

15:45–16:00 – Přestávka

16:00–18:00 – Stavebněhistorická a urbanistická vycházka spojená s praktickým sběrem dat (Z. Syrová, J. Syrový, F.R. Václavík) (pdf)

Pátek 10.9.2021

08:00–08:15 – Vyhodnocení dat z vycházky
08:15–08:30 – Z. Syrová Úvod k bloku PaGIS
08:30–09:00 – Z. Syrová, S. Podrazilová: Editace prostorových dat v PaGIS (právní stavy, prvky) (pdf)
09:00–09:15 – Diskuse

09:15–09:30 – Přestávka

09:30–10:00 – Š. Eismann – Publikování prostorových dat a metadat (pdf)
10:0010:45 – H. Karešová, M. Porteš (VARS): GIS, Geoportál / Novinky a plány do budoucna (pdf)
10:45–11:00 – Diskuse

11:00–11:15 – Přestávka

11:15–11:45 – A. Krusová, Z. Syrová, K. Kuča – Data pro územně analytické podklady (pdf)
11:45–12:00 – Diskuse

12:00–13:30 – Přestávka na oběd

13:30– – Exkurze: F.R. Václavík (Univerzita Pardubice) – Nové poznatky ze stavebněhistorického průzkumu zámku a příhrádku

Aktualizováno: 07/09/2022 19:37

Napsat komentář