Program výjezdního setkání v Kroměříži

Jak jste si již mohli povšimnout v našem kalendáriu, 18.-20.9. se uskuteční v Květné zahradě v Kroměříži již 8. výjezdní setkání editorů PaGIS, správců MIS a dalších příznivců IISPP. Zde Vám přinášíme program setkání:

Středa 18.září

12:30-12:35 – Organizační informace (S. Podrazilová, P. Dvořák) (PDF)
12:35-12:40 – Oficiální zahájení setkání (P. Volfík)
12:40-12:45 – Z. Syrová: Úvod k (Pa)GIS bloku aneb zpráva o stavu PaGIS (PDF)
12:45-13:30 – H. Olešovská, P. Dvořáček (Zeměměřický úřad): ZABAGED Základní báze geografických dat a další data ZÚ (PDF)
13:30-13:45 – Diskuse

13:45-14:00 – Přestávka

14:00-14:45 – F. Jung, J. Orálek (VARS BRNO a.s.): GIS, Geoportál / Novinky a plány do budoucna (—)
14:45-15:30 – Š. Eismann: Co se v PaGIS změnilo a změní s novou verzí Katalogu (nové mapové služby, vizualizace fází ochrany) (PDF)
15:30-15:45 – Diskuse

15:45-16:00 – Přestávka

16:00-16:30 – S. Podrazilová, Z. Syrová: Malé opakování pro editory PaGIS (revize rozsahů právních stavů, identifikace mapových příloh a nejen to) (PDF – část 1, PDF – část 2)
16:30-16:45 – Diskuse
16:45-17:15 – Š. Eismann: Technické okénko (ArGIS, ProPaGIS, Synology Drive) (PDF)
17:15-17:30 – Diskuse

17:30-17:45

17:45-18:30 – Z. Syrová, K. Kuča – Prostorová identifikace v IISPP aneb proč a jak správně používat prostorové identifikátory (PDF – část 1, PDF – část 2)
18:30-18:45 – Diskuse

Čtvrtek 19. září

8:00-8:30 – A. Krusová: Rekodifikace stavebního práva z pohledu památkové péče a Zákon o ochraně památkového fondu, aneb památková ochrana a péče již „dostatečně“? (PDF – část 1, PDF – část 2)
8:30-8:45 – Diskuse
8:45-9:15 – P. Volfík: Aktuální stav a další rozvoj IISPP (PDF)
9:15-9:30 – Diskuse

9:30-9:45 – Přestávka

9:45-10:00 – I. Blažková: Úvod k bloku Památkového katalogu (PDF)
10:00-10:40 – J. Podolníková: Katalog z pohledu dodavatele – novinky od posledního setkání v Horšovském Týně a co se připravuje (PDF)
10:40-11:40 – I. Blažková:Katalog z pohledu uživatele – Soupis (PDF – část 1, PDF – část 2)
11:40-12:00 – Diskuse

12:00-13:00 – Oběd

13:00-13:30 – K. Hendrychová: Katalog z pohledu uživatele – Právní stav (PDF)
13:30-14:00 – N. Hladíková Trachtová: Archeologické kulturní památky a jejich rozsah z pohledu právních stavů (PDF)
14:00-14:15 – Diskuse
14:15-14:30 – J. Ambrožová, J. Čáni: Zpráva o stavu ISAD (PDF)
14:30-14:45 – Diskuse

14:45-15:00 – Přestávka

15:00-15:45 – J. Hodač (Laboratoř fotogrammetrie – FSv ČVUT; SOVAMM) – Fotogrammetrické minimum pro uživatele IISPP s přihlédnutím k laserovém skenování a zpracování historických leteckých snímků (PDF)
15:45-16:00 – Diskuse

16:00-16:15 – Přestávka

16:15 – J. Syrový, J. Hodač: S fotogrammetrem a správcem MIS v terénu (z Květné zahrady do Zemského léčebného ústavu císaře Františka Josefa I.)

Pátek 20. září

8:00-8:30 – M. Lazák – Historie a současnost památkové informatiky (pptx)
8:30-9:00 – D. Škaloud: Portál IISPP a Intranet (—)
9:00-9:15 – Diskuse

9:15-9:30 – Přestávka

9:30-9:45 – J. Syrový: Úvod k bloku MIS a Codebooku (PDF)
9:45-10:30 – D. Kreuz (ANECT a.s.): MIS a Codebook z pohledu dodavatele – novinky od posledního setkání v Horšovském Týně a co se připravuje (PDF / pptx)
10:30-10:45 – Diskuse
10:45-11:30 – J. Krejčí (ZONER software, a. s.): Zoner Photo Studio X
11:30-11:45 – Diskuse

11:45-12:00 – Zakončení setkání

12:00-13:00 – Přestávka na oběd pro účastníky exkurze

13:00-15:00 – Exkurze – Arcibiskupský zámek v Kroměříži a Podzámecká zahrada

Poster:

I. Švehlová (Sekretariát názvoslovné komise ČÚZK, Zeměřický úřad): Historická jména (PDF)

Aktualizováno: 18/08/2021 18:30

Napsat komentář