Program výjezdního setkání v Horš. Týně

Jak jste si již mohli povšimnout v našem kalendáriu, 5.-.7.9. se uskuteční již 7. výjezdní setkání editorů PaGIS, správců MIS a dalších příznivců IISPP. Tentokrát na zámku v Horšovském Týně. Zde Vám přinášíme prozatím pracovní program setkání:

Středa 5.září

12:45-12:55 – Organizační informace (S. Podrazilová, A. Štoncnerová)
12:55-13:00 – Oficiální zahájení setkání (P.Volfík)
13:00-13:15 – Úvod k (Pa)GIS bloku aneb zpráva o stavu PaGIS (Z. Syrová)
13:15-14:00 – P.Glos (TMapy spol s r.o.): 3D – GIS a BIM
14:00 – 14:15 – Diskuse

14:15-14:30 – Přestávka

14:30-14:50 – Š.Eismann: Účelové územní prvky a PaGIS
14:50-15:00 – Diskuse
15:00-15:30 – J.Votrubec (AOPK): Informační systém ochrany přírody a INSPIRE, ÚUP a ÚAP…
15:30-15:45 – Diskuse
15:45-16:00 – Š.Okrouhlíková (AOPK): Významné krajinné prvky a kulturní památky
16:00-16:05 – Diskuse

16:05-16:20 – Přestávka

16:20-16:40 – Š.Eismann, Z.Syrová: Jaká prostorová a referenční data máme a jak je používat
16:40-16:45 – Diskuse
16:45-17:05 – S. Podrazilová, Z.Syrová: Jak se vlastně začleňují odděleně editovaná data PaGIS
17:05-17:10 – Diskuse
17:10-17:30 – Z.Syrová: PaGIS a věda a výzkum v kontextu IISPP
17:30-17:35 – Diskuse

17:35-17:50 – Přestávka

17:50-18:00 – P. Volfík: Úvod k bloku IISPP*
18:00-18:30 – D. Škaloud: Portál IISPP  novinky od posledního setkání na Kuksu a co se připravuje
18:30-18:45 – Diskuse
18:45-19:00 – J. Ambrožová: Zpráva o stavu ISAD
19:00-19:15 – Diskuse

20:30-22:00 – Společenský večer: Vystoupení kapely Laik (restaurace Čerchovanka)

Čtvrtek 6.září

8:00-8:45 – M.Lazák: Rejstřík – úhelný kámen evidencí památkového fondu a jeho uplatnění v Památkovém katalogu
8:45-9:00 – Diskuse
9:00–9:30 – A. Krusová: Územně analytické podklady a ÚPD
9:30-9:50 -Š.Eismann: Územně analytické podklady a geoportál památkové péče
9:50–10:05 – Diskuse

10:05-10:20 – Přestávka

10:20–10:50 – P. Volfík: Úvod k bloku IISPP a Katalogu aneb zpráva o stavu  IISPP a vyhlídkách jeho dalšího rozvoje
10:50-11:05 – Diskuse
11:05-11:35 – I. Blažková: Katalog z pohledu uživatele a jak ho používat v úkolech v+v – Soupis
11:35-11:45 – Diskuse
11:45-12:20 – K. Hendrychová: Katalog z pohledu uživatele – Právní stav
12:20-12:30 – Diskuse

12:30-13:30 – Přestávka na oběd

13:30-14:15 – J. Sýkora, J. Podolníková (MUSOFT.CZ, s.r.o.): Katalog z pohledu dodavatele – novinky od posledního setkání na Kuksu a co se připravuje
14:15-14:45 – Diskuse

14:45-15:00 – Přestávka

15:00-15:45 – J.Orálek (VARS BRNO a.s.): Geoportál z pohledu dodavatele – novinky od posledního setkání na Kuksu a co se připravuje
15:45-16:00 – Diskuse
16:00-16:30- Z. Syrová, Š.Eismann: Prostorová identifikace, prostorové vazby a  jejich využití v IISPP
16:30-16:45- Diskuse

17:00-18:00 – Exkurze zámek Horšovský Týn
18:15-19:00 – J. Syrový: Jak sbírat dokumenty do MIS v rámci volného pokračování exkurze památkovou rezervací

19:30-21:30 – Večeře

Pátek 7.září

8:00–8:30– J. Syrový: Úvod k bloku MIS a Codebook  a co nás v nich pálí
8:30-8:45 – Diskuse
8:45-9:45- D. Kreuz (ANECT a.s): MIS a Codebook  z pohledu dodavatele – novinky od posledního setkání na Kuksu a co se připravuje
9:45-10:15 – Diskuse

10:15-10:30 – Přestávka

10:30-11:15 – M.Loučka (Tým CC ČR): Licence Creative Commons
11:15-11:30 – Diskuse
11:30-11:45 – J.Syrový, Z.Syrová: Ještě jednou 3D, tentokráte v PDF
11:45-11:55 – Diskuse

11:55–12:00 – Zakončení setkání

Program se může ještě měnit….

Aktualizováno: 06/08/2018 14:07

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.