PRO – databáze a projekt

Jak už bylo řečeno v předchozím článku, PRO nedokáže pracovat s databázemi ve formátu mdb. S tímto je třeba počítat dopředu. Tedy – data z mdb v prostředí ArcMap exportovat do geodatabáze (gdb). Při tomto exportu je třeba dát pozor na různá propojení a nastavení (např. vytvořená topologická pravidla a relace – viz zde).

Další kulišárna souvisí s tím, jak je v PRO samotný projekt stavěn. Je třeba si uvědomit rozdílnost oproti práci s mxd.

Mxd (velmi zjednodušeně) v sobě obsahuje pouze informace, kde jsou uložena zdrojová data, hierarchii zobrazených vrstev a jejich symbologii.

Oproti tomu v PRO pracujeme s projekty. Každý jednotlivý projekt je automaticky uložen v samostatné složce, ve které, mimo nastavení, jsou ideálně uložena i veškerá data, použité nástroje a defaultní databáze. Program předpokládá, že vytváříme-li nový projekt, budeme vytvářet vždy i novou databázi. Toto samozřejmě nemusí být žádoucí.

Chceme-li připojit do projektu již existující databázi, provedeme tak v prostředí Katalogu. Ten si můžeme v PRO zobrazit dvojím způsobem – v horní nástrojové liště zvolíme záložku View a vybereme možnost Catalog Pane (pro zobrazení postranního panelu) nebo Catalog View (pro otevření katalogového okna – to se nám otevře jako další záložka, nikoli zcela samostatně, jak tomu bylo v ArcMap).

Pro připojení databáze nám zcela postačí postranní panel, kde po pokliku pravým tlačítkem myši (PM) na Databases rozbalíme menu a vybereme možnost přidat databázi / Add database.

Takto přidaná databáze se nemusí nacházet přímo ve složce projektu. Projekt si k ní bude pamatovat relativní cestu – toto je i odpověď na otázku „Kde v PRO najdu možnost nastavení uložení s relativními cestami“. Nikde. Tato možnost v PRO opravdu není, neb toto je nastaveno implicitně, automaticky, jedině možně.

Databázi (ať už připojenou nebo nově vytvořenou) můžeme zvolit jako defaultní poklikem PM na potřebnou – Make Default.

Ve stejném menu máme i možnosti RemoveDelete (mimo defaultní dtb). Možnost Remove nám odstraní databázi z daného projektu. Pozor na použití možnosti Delete – toto zcela a úplně smaže danou databázi z jejího prostoru. Proto máme-li na jednu databázi navázáno více projektů, tuto možnost NEpoužijeme – přišli bychom o data.

 

Napsat komentář