Polygony z linií, máme-li jen Basic

Na letošním svatovalentýnském setkání jsme leccos nestihli ukázat na živo.

Pokud si vzpomínáte, tak Šimon zmínil, že nadále nebudeme schopni vyrábět pro editory pologynovou vrstvu do parcel propálené vnitřní kresby. Respektive, můžeme ji připravit pro zpracování složitějšího výřezu, ale při denních aktualizacích dat RUIAN nebude zřejmě reálné vytvářet z polygonů parcel a linií vnitřní kresby polygonovou mozaiku kresby při každé aktualizaci pro celé území ČR.
Nicméně editovat topologicky čistě by se mělo nadále i v ArcGIS Basic – dříve (a pro mnohé dosud) ArcView. Jak nás upozornil (ostatně již starší) článek Jak s licencí ArcView převést linie na polygony? na stránkách ArcData Praha, tak to kupodivu jde.
Vyzkoušeno – ilustrovaný příklad najdete ve složce letošního svatovalentýnského setkání na googlu, kontrétně zde.

Postup jest následující:

 1. Máme cílovou polygonovou třídu prvků/vrstvu.
 2. Máme zdrojovou liniovou třídu prvků/vrstvu. Případně k ní máme ještě polygonovou zdrojovou třídu prvků. V ilustrovaném příkladě část UKM města Brna s liniovou vnitřní kresbou a polygony parcel.
 3. V ArcCatalogu vytvoříme pomocnou lininovou třídu prvků (v geodatabázi nebo shapefilu).
 4. Pomocnou liniovou vrstvu přidáme do ArcMapu, kde už v mapovém projektu ostatní zdrojové a cílové vrstvy máme – nebo je doplníme – a zahájime editaci.
 5. Do pomocné vrstvy okopírujeme linie a případně i polygony, které budeme potřebovat pro tvorbu nových polygonů.
 6. V pomocné vrstvě linií vybereme linie potřebné pro vytvoření polygonů v cílové vrstvě. V ilustrovaném příkladě jsou to linie kašny Parnas na brněnském Zelném trhu.
 7. Linie spojíme příkazem Merge (Menu / Editor / Merge) neboli Spojit.
 8. Z roletky editačních úkolů vybereme Auto-Complete polygon neboli Automaticky dokončit polygon. Hned vedle pak cílovou vrstvu, v níž má být polygon(y) vytvořen(y).
 9. Z editačních nástrojů vyberte Sketch Tool (tužku). Že jste vybrali správně poznáte podle toho, že se při pohybu nad vybranými linie objevuje přichytávací značka.
 10. Klikněte nad vybranými liniemi nebo uvnitř těchto linií opačným tlačítkem myši (praváci pravým, leváci levým).
 11. Otevře se interaktivní menu, z něhož vyberete příkaz Replace Sketch neboli Převzít prvek do skici. Po jeho potvrzení se zvýrazní lomové body vybrané linie (linií).
 12. Opět ťuknete opačným tlačítkem myši a vybere z interaktivního meny příkaz Finish Sketch neboli Dokončit skicu. Pro zrychlení stačí použít klávesovou zkratku F2.
 13. Odměnou vám bude vykouzlený polygon nebo více polygonů (v našem ilustrovaném příkladě čtyři).
http://iispp.npu.cz/mis_public/publicDocumentDetail.htm?id=66373
 • Pokud potřebuje vytvořit polygon sousedící s již vytvořeným postačuje vybrat a spojit pomocí příkazu Merge chybějící obvodové linie a k nim vybrat dotyčného souseda. V podstatě to odpovídá tomu, jak byste měli být zvyklí používat příkaz Auto-Complete Polygon nad rastrovým polohopisem.
 • Pokud se potřebuje zbavit spojení linií, postačuje explodovat vybrané prvky, které jsou de facto Mulipart Feature.

Napsat komentář