Třídenní seminář GIS a MIS v Brně se blíží

Tradiční třídenní setkání jsme již avizovali (viz. příspěvek červnové setkání editorů PaGIS a správců MIS). Níže již najdete program a formulář, pomocí kterého se můžete na tuto akci přihlásit. Pokračovat ve čtení „Třídenní seminář GIS a MIS v Brně se blíží“

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví

Aneb: staré mapy jako zdroj poznání, program  bude pro velký zájem opakován, viz závěr článku.

Ve čtvrtek 12. března proběhl v budově Českého úřadu zeměměrického a katastrálního v Kobylisích seminář na téma zpracování a využití historických mapových děl. Jako u většiny věcí na tomto světě nešlo o čistě charitativní akci, ale jeden z bodovaných výstupů hned několika úkolů NAKI najednou. Nicméně šíře prezentovaných systémů a aktivit z resortu a akademické sféry byla přínosná. Pokračovat ve čtení „Kartografické zdroje jako kulturní dědictví“

Evidence a prezentace památek u sousedů – II. – Hesensko

Dnešní výlet za kolegy, památkovými pečovateli, nás zavede do Hesenského Zemského úřadu pro památkovou péči v zámku Biebrich ve Wiesbadenu.
Stránky úřadu jsou mimochodem místy zábavné, například v sekci Pomoc – můj dům se stal památkou! je ucelený popis toho co to je kulturní památka, jak je to s jejími typy a co dělat když se dostanete na Nachrichtlichen Denkmalverzeichnis (snad indikativní seznam?) a nakonec do „Denkmalbuchu“ – „Seznamu“.
Tedy jak se dnes říká „životní situace“ alias památka optikou vlastníka – tedy něco, co na webu NPÚ hledáme v záplavě apodiktických  textů (např. „chráníme nemovitou kulturní památku„) marně…ale to jsme odbočili. Pokračovat ve čtení „Evidence a prezentace památek u sousedů – II. – Hesensko“

Evidence a prezentace památek u sousedů – Bavorsko

O poučnosti pohledu za hranice našeho Česko-Moravsko-Slezského prostoru asi není pochyb. V jakémkoliv oboru.
Dnes si tedy rozšiřme obzory náhledem do Bavor k našim kolegům ze Zemského památkového úřadu. V Mnichově měli něco velmi podobného naší obnově identifikace nemovitých kulturních památek a sice akci Nachqualifizierung und Revision der Denkmalliste. Pokračovat ve čtení „Evidence a prezentace památek u sousedů – Bavorsko“

Polygony z linií, máme-li jen Basic

Na letošním svatovalentýnském setkání jsme leccos nestihli ukázat na živo.

Pokud si vzpomínáte, tak Šimon zmínil, že nadále nebudeme schopni vyrábět pro editory pologynovou vrstvu do parcel propálené vnitřní kresby. Respektive, můžeme ji připravit pro zpracování složitějšího výřezu, ale při denních aktualizacích dat RUIAN nebude zřejmě reálné vytvářet z polygonů parcel a linií vnitřní kresby polygonovou mozaiku kresby při každé aktualizaci pro celé území ČR. Pokračovat ve čtení „Polygony z linií, máme-li jen Basic“

NPU na ArcGIS Online

Vážení členové,
Po delší době jsem na dění naší organizace na ArcGIS online opět nahlédla a toho, co jsem zde nalezla jsem se mírně zděsila.
Vše, co na ArcGIS online publikujete a sdílíte musí, abychom se v tom navzájem vyznali být opatřeno srozumitelným popisem – metadaty. Z popisu musí být jasné, co je obsahem mapy a jaká data jsou vlastně publikována. (Mám na mysli standardní metadata: název, abstrakt, klíčová slova, datum vytvoření, původ dat, odpovídající měřítko, podmínky použití, etc.). Tento požadavek je důležitý nejen pro sdílení dat mezi námi chlapci a děvčaty, ale především pokud máte editorské oprávnění data na ArcGIS online publikovat pro veřejnost.

Pokračovat ve čtení „NPU na ArcGIS Online“

Co se chystá v MIS: změna vlastníka záznamu

Další (1) realizovanou a testovanou úpravou MIS je možnost převedení oprávnění k editaci metadat na jiného uživatele MIS.
Tato úprava by nám měla napomoci řešit problém, co s metadaty dokumentů, kde autor záznamu už odešel dobrovolně či nedobrovolně z řad aktivních uživatelů IISPP, není aktivní natolik aby opravil vlastní záznamy etc. Bude znamenat, že pokud bude potřeba, aby někdo jiný editoval záznamy, které vložil určitý uživatel, nebude muset mít oprávnění správce, ať již lokálního nebo globálního. Na jednotlivých pracovištích tak budeme moci zredukovat současné mnohde přebujelé počty lokálních správců na standardního počet jednoho či dvou. Pokračovat ve čtení „Co se chystá v MIS: změna vlastníka záznamu“

Červnové setkani editorů PaGIS a správců MIS

Letošní setkání editorů PaGIS, správců MIS a dalších příznivců IISPP se uskuteční ve dnech 1.-3.6.2015 v Centru obnovy památek architektury 20. století (COPA) při vile Stiassny v Brně – tedy zde:

Pokračovat ve čtení „Červnové setkani editorů PaGIS a správců MIS“