Ohlédnutí za letošním setkáním IISPP

Letošní, v pořadí již sedmé setkání editorů PaGIS, správců MIS a dalších příznivců je již déle než měsíc za námi. Konalo se ve dnech 5.-.7. září v Horšovském Týně.

Hlavní náplní programu byly aplikace IISPP a v nich vytvářená a spravovaná data, přičemž našimi hosty byli již tradičně dodavatelé klíčových aplikací – Památkového katalogu, Geoportálu a MIS. Zavítala mezi nás i řada dalších vzácných hostů, díky nimž jsme se dozvěděli něco o 3D-GISu a BIMu nebo snad „GeoBIMu“, o informačním systému ochrany přírody a geodatech AOPK pro INSPIRE, ÚAP a ÚÚP, o licencích Creative Commons…

 

Základní odkazy na všechny prezentace najdete v programu a můžete je rovněž nalistovat spolu se souvisejícími dokumenty níže v přehledu přednesených příspěvků.

Ve čtvrtek jsme se vydali na terenní obchůzku Horšovského Týna. Na páteční program pak navázala prohlídka zámku, na níž nám byl průvodcem správce objektu – kastelán Jan Rosendorfský.

Fotografie z obou exkurzí najdete postupně v MIS. Ty akční spolu s ostatními fotografiemi ze setkání si můžete prohlédnout zde v dokumentech na Fotostanici.

  • Přehled příspěvků

  • Dokumenty pro interní potřebu NPÚ:

Napsat komentář