Ohlédnutí za Kroměříží

Letošní, v pořadí již osmé setkání editorů PaGIS, správců MIS a dalších příznivců je již déle než měsíc za námi. Konalo se ve dnech 18.-20. září v Květné zahradě v Kroměříži.

Hlavní náplní programu byly aplikace IISPP a v nich vytvářená a spravovaná data, přičemž našimi hosty byli již tradičně dodavatelé klíčových aplikací – Geoportálu, Památkového katalogu, MIS a Codebooku. Dodavatelská část programu byla letos rozšířena i o Zoner. Zavítalo mezi nás i několik dalších vzácných hostů, ing. Hanka Olešovská a ing. Petr Dvořáček ze Zeměměřického úřadu, díky nimž jsme se dozvěděli něco více o ZABAGEDě a dalších datech ZÚ, a ing. Jindřich Hodač z ČVUT a SOVAMM,  který pro nás připravil výklad fotogrammetrického minima s přihlédnutím k laserovém skenování a zpracování historických leteckých snímků.

Základní odkazy na všechny prezentace najdete v programu a můžete je rovněž nalistovat spolu se souvisejícími dokumenty níže v přehledu přednesených příspěvků.

Ve čtvrtek jsme se vydali na tradiční terenní vycházku se správcem MIS. Směřovala  z Květné zahrady do s ní sousedícího Zemského léčebného ústavu císaře Františka Josefa I. Dostalo se nám zde vřelého přijetí ředitelem Psychiatrické nemocnice primářem MUDr. Petrem Možným, s nímž jsme měli možnost nahlédnout do interieru správní a společenské budovy a kostela sv. Cyrila a Metoděje.

Program doplnilo několik exkurzí: ve středu večerní procházka městem, ve čtvrtek podvečerní prohlídka Květné zahrady, na páteční program pak navázala prohlídka zámku a Podzámecké zahrady. V obou zahradách se nám dostalo zasvěceného výkladu ing. Lenky Křesadlové z Metodického centra zahradní kultury, pod jehož střechou se naše setkání konalo.

A našel se i čas na večerní debaty…

Fotografie z exkurzí najdete postupně v MIS. Ty akční spolu s ostatními fotografiemi ze setkání si můžete prohlédnout zde v dokumentech na Fotostanici.

 

  • Přehled příspěvků

Ilustrační fotografie v tomto příspěvku: Z.  Syrová-Anýžová, P. Dvořák

Napsat komentář