NPU na ArcGIS Online

Vážení členové,
Po delší době jsem na dění naší organizace na ArcGIS online opět nahlédla a toho, co jsem zde nalezla jsem se mírně zděsila.
Vše, co na ArcGIS online publikujete a sdílíte musí, abychom se v tom navzájem vyznali být opatřeno srozumitelným popisem – metadaty. Z popisu musí být jasné, co je obsahem mapy a jaká data jsou vlastně publikována. (Mám na mysli standardní metadata: název, abstrakt, klíčová slova, datum vytvoření, původ dat, odpovídající měřítko, podmínky použití, etc.). Tento požadavek je důležitý nejen pro sdílení dat mezi námi chlapci a děvčaty, ale především pokud máte editorské oprávnění data na ArcGIS online publikovat pro veřejnost.

Totéž platí o mapových službách a dalších datech na ArcGIS online.
Konečně : Pokud něco co z toho, co na ArcGIS online publikujete je výstupem úkolu v+v musí tam být uveden odkaz na příslušný úkol.
Podívejte se tedy prosím na svá data na ArcGIS Online u udělejte si / nám všem / v nich pořádek.

7 komentářů u „NPU na ArcGIS Online“

 1. Zdravím všechny, s ArcGIS Online pracuji velmi často a snažím se publikované mapy co nejlépe vytvořit a popsat tak, aby sloužily k publikování dat, které ven "mezi lidi" jinak dostat schopen nejsem. Jelikož jsme zavalen i jinými úkoly než je GIS, nemusím mít vždy všechno dokonalé, nicméně se na všem pracuje. Pro potřebu našeho ÚOP, části pracoviště OEDIS na GnŘ a už i dalším odborníkům mimo NPÚ to zatím vyhovuje.

 2. Vážený kolego, to, že na ArcGIS Online pracujete velmi často, je vidět.
  Vůbec Vám četnost Vašich aktivit nevyčítám. Ale vadí mi několik věcí:
  – 90% z toho, co na ArcGIS online publikujete jako veřejné (dostupné komukoliv bez přihlášení) prakticky postrádá metadata
  – přitom některé názvy některých služeb a projektů navozují dojem, že jde o celostátní data NPÚ, ač jde o data UOP v Olomouci
  – některá data z centrální geodatabáze NPÚ převzatá formou mapových služeb jsou chybně interpretována – ne každý definiční nebo přírůstkový bod, který má vyplněn Idreg je kulturní památkou
  – u některých referenčních dat není jasný původ – přitom např. u vrstvy "Ulice a veřejné prostory" uvádíte Credits: Národní památkový ústav
  Zkrátka, jak jsme uvedla v příspěvku: Podívejte se tedy prosím na svá data na ArcGIS Online u udělejte si / nám všem / v nich pořádek.

 3. Zdravím Vás,
  jsem velmi rád, že mohu o těchto věcech diskutovat, to mi dosud velmi chybělo. Doufám, že se někdo přidá…
  K odůvodnění stavu, ve kterém se "má" data na ArcGIS Online nacházejí uvádím, že jsem byl nucen začít používat ArcGIS Online proto, že jsem nenalezl jiný vhodnější způsob prezentace olomouckých GIS dat pro potřeby ostatních kolegů (přímo na ÚOP, na GnŘ a jinde), kteří již několik let POŽADUJÍ k nim přístup) kvůli čemu je také již od roku 2004 vytvářím, že?). Dosud jedinou možností bylo produkovat tiskové výstupy ve formátu PDF, což je velmi pracné a neakční a každý takto vyprodukovaný zákres okamžitě zastarává.
  Možná na jiných pracovištích NPÚ takové požadavky kolegů nevyvstávají, ale v Olomouci ano.
  Co se týká Vašich konkrétních připomínek:
  ad 1) nevím co máte přesně na mysli, všechny vrstvy exportované z mé odděleně editované sestavy A1 mají vyplněna všechna dostupná metadata, která mám k dispozici. Pokud Vám připadá, že mnoho polí je prázdných, je to proto, že jsem je přebral z původní A1, kterou jste vytvořili s kolegou Syrovým. V ArcGIS Online se samozřejmě všechna metadata ve vyskakovacích oknech nezobrazují, není proč.
  ad 2) jsem ochoten všechny mé služby přejmenovat tak, aby nebudily dojem, že zastupují NPÚ jako celek. Dá to sice hodně práce, ale když to vadí, budiž.
  ad 3) chybná interpretace památkové ochrany pomocí Idreg je dána tím, že datové sady bodové identifikace oplývají sice velkým množství polí, ale jen některá z nich jsou použitelná pro potřeby jednoduchého zobrazení památkové ochrany. Vyjádřit tedy, že je něco chráněno lze v ArcGIS Online jedině použitím Idreg (pokud se mýlím, uvítám něčí nápad, jak to opravit). Mohl bych tento problém řešit např. tím, že vytvořím novou datovou sadu, ale já nechci strávit noci zbytečným editováním. Pro naše potřeby to naprosto stačí. V oficiální mapovém projektu NPÚ je tento problém řešen připojováním dalších datových sad, což v podmínkách jednoduchého ArcGIS Online není dost možné.
  ad 3) Uvádění Credits u služeb jsem pochopil jako povinné, aby je bylo možno publikovat v rámci naší licence. Pokusím se to nepoužívat, pokud to bude možné.
  Znovu opakuji, že ArcGIS Online používám proto, že nemám žádnou jinou možnost. Až budou v oficiálních mapových projektech NPÚ viditelné i vrstvy plošné identifikace, hranice chráněných území a pod., nebudu mít důvod dělat něco mimo.
  S pozdravem "Let's make things better!"

 4. Vážený kolego,
  začnu s dovolením odzadu od Vašeho projektu http://arcg.is/1BFjQpb.
  a/ mapa jako celek má odpovídající description (http://npu.maps.arcgis.com/home/item.html?id=2e317c479e05401c80fecb66d351570a) s již výše zmíněnou výhradou k tagům a kreditům. Jednotlivé vrstvy, tedy služby, z nichž se mapový projekt skládá už ale metadata postrádají, přitom se na ArGIS Online dají najít úplně stejně jako celková mapa. Kdokoliv je může použít do své vlastní mapové kompozice, aniž by věděl, co to vlastně je.
  Všechny služby máte přitom nasdíleny jako veřejné.
  b/ Pokud se ve své mapě podíváte do obce Rostěnice, uvidíte názorně, že se Vám jako KP zobrazují i body, které KP nejsou. Je to tím, že ve standardních mapových projektech provazujeme definiční a přírůstkové body přes Idreg na kopii tabulky PamZakl z MonumIS. Tím pádem je možno odlišit aktuální typ ochrany. Je to pomalejší, ale korektní.
  c/ Většinu Vámi publkovaných mapových služeb může editovat kdokoliv bez nutnosti přihlásit se na ArcGIS Online – ať již přímo v mapovém projektu nebo přidáním jednotlivých služeb (včetně např. katastrálních území) do vlastního mapového projektu. Takto jsem bez problémů a přihlášení se vytvořila jednu KP a jednu NKP ve Ždírci nad Doubravou. Ruku na srdce, nechtělo by to zamyslet se nad tím, komu a která data zpřístupnit pro editaci?

  PS Credits neznamená využití kreditů organizace na ArcGIS Online ale Copyright.

 5. Vidím, že diskuse se rozvinula, děkuji Vám za všechny připomínky.
  ad a) Stále nějak nerozumím, co tím myslíte. Pokud máte ještě sílu, napište mi to prosím trochu více polopatě. Děkuji.
  ad b) O tom problému vím. Taky se mi nelíbí, že v místě, kde je Idob_PG opravovaný Přír. bodem, zobrazují se oba dva i se špatnými atributy toho prvního. Pokud budu mít čas, mohu se s tím pokusit něco dělat, ale nevím, zda to bude v možnostech ArcGIS Online.
  ad c) Povolení k editaci jsem dal proto, že když ji zakáži, vykreslování polygonů se podle nějakého záhadného systému generalizuje. Což znamená, že je vůči podkladové katastrální mapě značně nepřesné. Teď jsem to vyzkoušel znova a zjistil jsem, že se to pravděpodobně týká jen liniových objektů. Takže ty ponechám k editaci, u ostatních jsem editaci zakázal. Zkoušel jsem různé metody zobrazení, nastavení počtu entit při publikování služeb, ale nepřišel jsem na nic. Proto jsem "obětoval" možnost nechtěné editace s tím, že se snažím služby aktualizovat, abych případné "černé" editace (viz Ždírec) odstranil.

 6. Bod a) budu zřejmě takto na dálku muset vzdát. Jakmile zakoupíme do oddělení lopatu, dám Vám vědět, a domluvíme si konzultaci v Herringově paláci. Budu to rychlejší než vypisování. V zásadě jde o to, že všechno, co publikujete jako veřejné (mapy, aplikace, služby) má být vybaveno popisem. Je sice hezké do popisu opsat název, ale uživateli to mnoho neřekne. Potřebuje vědět jak data vznikla, za jakým účelem, kdo je vytvořil (vytváří), jaký mají územní – prostorový rozsah, zda jsou to data pracovní nebo oficiální data NPÚ. Do oddílu Přístup a omezení použití patří údaje o tom, jak může uživatel, který se k nim dostane s daty nakládat, zda jsou nějaká omezení co do jejich šíření, upravování etc.
  Pod bodem b) jsem měla na mysli, že když definiční a přírůstkové body KP vizualizujete podle toho, zda mají v atributech vyplněný Idreg, tak se Vám jako KP zobrazují i neprohlášené objekty, návrhy na prohlášení, zrušená prohlášení etc. Aby toto bylo správně je nutno propojit přes Idreg s kopií tabulky PamZakl z MonumISu a vyfiltrovat podle typu ochrany. Tak to děláme v mapových službách publikovaných na mapy.npu.cz,
  V případě bodu c) stejně nerozumím tomu, proč znovu publikujete vrstvy již dostupné mapovými službami (KÚ, ORP…). Jinak bez lopaty zřejmě nepochopím proč to, co nepotřebujete editovat, publikujete na ArcGIS Online jako hostované feature services.
  Těším se na společné setkání s lopatou. Můžeme přizvat Geomotyku…

Napsat komentář