Novinky v administrativním členění státu

Dne 1. 1. 2021 začala účinnost nového zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu), který nahradil všechny dosavadní právní normy včetně zákona č. 36/1960 Sb.

Nejdůležitější ustanovení jsou tato:

ÚZEMNĚ SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ STÁTU

 • 1 Základní územně správní členění

(1) Území České republiky se pro výkon státní správy člení na správní obvody krajů.

(2) Správní obvod kraje s výjimkou správního obvodu hlavního města Prahy se člení na správní obvody obcí s rozšířenou působností.

(3) Správní obvod obce s rozšířenou působností je vymezen výčtem území obcí a vojenských újezdů.

(4) Území obce a území vojenského újezdu je vymezeno hranicí jednoho nebo více souvislých katastrálních území.

 • 2 Další územně správní členění

(1) Prostřednictvím správních obvodů obcí s rozšířenou působností jsou vymezeny okresy.

(2) V hlavním městě Praze jsou na úrovni okresů vymezeny prostřednictvím správních obvodů městských částí obvody.

 • 3  Členění správních obvodů krajů na správní obvody obcí s rozšířenou působností (následují výčty těchto obvodů v rámci jednotlivých krajů)
 • 4 Vymezení okresů (následují výčty okresů s uvedením správních obvodů, kterými jsou vymezeny)
 • 5 Vymezení obvodů hlavního města Prahy

Ve správním obvodu hlavního města Prahy je na úrovni okresů vymezeno 10 obvodů, kterými jsou: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10.

 • 6 Výkon působnosti některých obcí s rozšířenou působností mimo správní obvod

(1) Obce Černošice a Brandýs nad Labem-Stará Boleslav mohou vykonávat svou působnost na svých pracovištích zřízených za tím účelem v hlavním městě Praze.

(2) Obec Nýřany může vykonávat svou působnost na svém pracovišti zřízeném za tím účelem v Plzni.

(3) Obec Šlapanice může vykonávat svou působnost na svém pracovišti zřízeném za tím účelem v Brně.

 • 7 Zmocňovací ustanovení

(1) Ministerstvo vnitra stanoví vyhláškou správní obvody obcí s rozšířenou působností výčtem území obcí a vojenských újezdů.

(2) Ministerstvo vnitra stanoví vyhláškou území obvodů hlavního města Prahy výčtem území městských částí.

(3) Ministerstvo vnitra může vyhláškou stanovit, že některé obce náleží do jiného okresu, než do kterého náleží správní obvod obce s rozšířenou působností, do něhož náleží tyto obce.

Ministerstvo vnitra následně vydalo Vyhlášku č. 345/2020 Sb. ze dne 28. července 2020 o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřademVyhlášku č. 346/2020 Sb. ze dne 28. července 2020 o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu.


Nová legislativní úprava ve skutečnosti znamená jen málo změn. Všechny obce s pověřeným obecním úřadem (obvody POÚ) i obce s rozšířenou působností (obvody ORP) zůstaly zachovány, stejně tak okresy, kraje i pražské obvody Praha 1–10. Byly odstraněny neskladebnosti mezi obvody POÚ a ORP na straně jedné a okresy na straně druhé. Zůstala jediná výjimka v ORP (a POÚ) Turnov, který se nadále dělí mezi okresy Semily, Liberec (obce Čtveřín, Kobyly, Lažany, Paceřice, Pěnčín, Příšovice, Radimovice, Soběslavice, Svijan­ský Újezd, Svijany, Sychrov, Vlastibořice a Žďárek) a Jablonec nad Nisou (obce Jenišovice a Malá Skála). Obec Frýdštejn přešla z ORP Turnov do ORP Jablonec nad Nisou. Příslušnost k ORP změnily také obce Bříství, Kounice, Vykáň (z Českého Brodu do Lysé nad Labem) a Věžnice /okr. Havlíčkův Brod/ (z Jihlavy do Havlíčkova Brodu).

Přesto jde o změnu zásadní, neboť za základní jednotky územně správního členění státu jsou nyní považovány krajeobvody ORP, zatímco okresy se staly odvozenou jednotkou a kraje z roku 1960 byly zrušeny.


Potud text arch. Karla Kuči, který se objeví též v nadcházející verzi manuálu k CZ_RETRU. Oříšek implementace této novinky do našeho systému je ovšem tvrdšího charakteru.

Popsané přesuny se začaly v první polovině ledna (2021) postupně projevovat v RUIANu, a tedy i v naší, na denní bázi synchronizované kopii/databázi. „Zmizela“ tak vrstva Kraje (obsahující krajské členění z roku 1960), vrstva ORP získala identifikátor okresů,  a pochopitelně došlo ke věcným změnám hranic ve vrstvě ORP a okresy.

Jak naši čtenáři ovšem vědí, PaGis je založen jak na datech RUIAN – v oblasti prostorové identifikace vůči vlastnickým vztahům – tedy parcelám, katastrálním územím, tak Registru sčítacích obvodů (RSO) Českého statistického úřadu. A ten aktualizované sady publikuje kvartálně.

Protože tak nemáme k dispozici aktualizovanou vrstvu sčítacích obvodů (SO, ze které odvozujeme administrativní jednotky načítané do aplikací IISPP), museli jsme věc nestandardně „připoupravit“. U vrstvy SO jsme manuálně přepsali příslušné jednotky okresů a ORP. Následně byly pro všechny definiční a přírůstkové body v předmětných obcích přegenerovány prostorové vazby. Obdobně se stalo s lokalitami.

Tyto změny byly následně již normálně webovými službami propagovány do Katalogu, MISu a Tritia.

Věc je tak v IISPP nyní vyřešena, kompletní soulad sad v naší prostorově-identifikační databázi však nastane až s aktualizací dat RSO.

Stát prostřednictvím Ministerstva vnitra „srovnal“ tzv. neskladebnost, nicméně se specialitou v oblasti Turnovska, zobrazenou na úvodním obrázku.

Aneb, není zákona bez výjimek…podrobně se o tom dočteme zde.

2 komentáře u „Novinky v administrativním členění státu“

 1. (4) Území obce a území vojenského újezdu je vymezeno hranicí jednoho nebo více souvislých katastrálních území.
  To znamená, že území obce musí být souvislé? Budějovice třeba nejsou, co se osamostatnila Dobrá Voda. A takový Pelhřimov už vůbec ne. Nebo už to členění, co ukazují Mapy.cz neplatí?
  A od 1.1.2021 vznikla i některá nová katastrální území, u nás třeba Třešně u Novosedel. To je nutno také přenést do územní identifikace.

  1. To znamená, že území obce se skládá z katastrálních území. Je-li území obce nesouvislé, jde o více katastrů. V tom se nic nemění. Nová katastrální území jsou dostupná v RUIANu, jak řečeno výše, v definičních a přírůstkových bodech musíme počkat na aktualizaci RSO.

Napsat komentář