Nová vzorová tabulka pro UAP

Nevím, jak jsou na tom čtenáři tohoto blogu z řad pracovníků NPÚ, ale moje emailová schránka je doslova zahlcena diskusemi k Památkovému Katalogu a Geoportálu. Takže, aby nekteré věci nezapadly, dovolím si upozonit postupně na několik, snad již stabilizovaných novinek.
Ve sdílených dokumentech na Googlu, složce UAP se objevila nová vzorová tabulka pro UAP  s odkazy do veřejné části Katalogu  Cílem této tabulky je podchytit rozdíly v (z hlediska NPÚ) povinných jevech územně analytických podkladů evidovaných v ÚSKP od posledního výdeje UAP. Bude se vydávat po přechodné období do doby pacifikace stavu záznamů z Katalogu, z něhož  jak známo se údaje o ochraně dostávají do PaGIS.
Příslušné instrukce k vyplňování jdou výše zmíněnými tradičními mailovými cestami. Na tom místě jen k podobě odkazu na právní stav, tedy příslušný záznam ÚSKP, do Katalogu.  Vypadá takto:
=HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ(„http://pamatkovykatalog.cz?legalState=“&H2&„&action=legalState&presenter=LegalStatesResults“;„Záznam ÚSKP v Katalogu“)
V uvedeném příkladu řetězec „&H2&nahrazuje hodnotu PrStav_ id ze sloupce H a řádky 2 tabulky.
Jak známo dlouholetým uživatelům Google tabulek, jichž je zřejmě mezi čtenáři tohoto blogu většina, odkaz lze jednoduše rozkopírovat do dalších řádků tabulky tažením za pravý dolní bod vybraného políčka..
Vlastnímu výdeji UAP z geoportálu památkové péče se zde budeme věnovat, jakmile bude vše uspokojivě připraveno.

 

Napsat komentář