Nová vrstva pro maptipy

O maptipech v mapových aplikacích geoportálu jsme zde již psali. Naposledy v článku Nové maptipy. K již dříve nadefinovaným maptipům přibyly nyní ve většině mapových projektů nové. Analogicky k maptipové vrstvě prostorově identifikačních prvků byla vytvořena vrstva prostorových rozsahů Právních stavů jednotně graficky zobrazených jako průsvitné šedě lemované polygony. Po kliknutí do mapy, pokud jsou maptipy aktivní, se v nich tedy nyní zobrazují i zvýrazněné polygony právních stavů (tedy kulturních a národních kulturních památek, památkových rezervací, zón, ochranných pásem).

Na ilustracích níže takto postupně po kliknutí na místě synagogy ve Slavkově u Brna odlistujeme kulturní památku, městskou památkovou zónu a krajinnou památkovou zónu.

maptipprstav_01

maptipprstav_02 maptipprstav_03V okně maptipu se zobrazují kromě základních atributů i odkazy do veřejné a vyhrazené části Památkového katalogu, kde se po kliknutí na odkaz dostaneme na záznam příslušného právního stavu.

maptipprstav_01a maptipprstav_04 maptipprstav_05Nová vrstva Právní stavy byla připravena nejen kvůli maptipům, ale i proto, aby se do ní bylo jednoduše možno odkazovat ze záznamu právního stavu v Katalogu.

Odkaz do vrstvy Právní stav vypadá pro konkretní případ slavkovské synagogy, kdy identifikátor právního stavu kulturnéí památky PrStav_id má hodnotu 149042, takto: https://geoportal.npu.cz/webappbuilder/apps/83/?se=Pr%C3%A1vn%C3%AD%20stav&la=0&fk0=PAGIS.SDE.Ochr_PrStavP.PrStav_id&fv0=149042&zo=1.

 

2 komentáře u „Nová vrstva pro maptipy“

    1. Maptipy pro vrstvu Pravni stav nejsou ve všech mapových projektech implicitně zapnuty. Ale jsou v nich nadefinovány (toto nastavení pro danou vrstvu může provést pouze administrátor geoportálu). Uživatel je může pouze povolit (zapnout/vypnout). Jak povolit je zde popsáno v článku Nové maptipy a rovněž v aktuální verzi uživatelské příručky na str. 9-10. Povolení maptipů najdete v mapových aplikacích dole pod obsahem mapy . Můžete je povolit nebo vypnout en bloc všechny nebo zatržítkem vybrat ty, které konkretně potřebujete pro svou práci. Pořadí maptipů měnit nelze (nemůže tak učinit ani administrátor).

Napsat komentář