Nová vrstva pro maptipy

O maptipech v mapových aplikacích geoportálu jsme zde již psali. Naposledy v článku Nové maptipy. K již dříve nadefinovaným maptipům přibyly nyní ve většině mapových projektů nové. Analogicky k maptipové vrstvě prostorově identifikačních prvků byla vytvořena vrstva prostorových rozsahů Právních stavů jednotně graficky zobrazených jako průsvitné šedě lemované polygony. Po kliknutí do mapy, pokud jsou maptipy aktivní, se v nich tedy nyní zobrazují i zvýrazněné polygony právních stavů (tedy kulturních a národních kulturních památek, památkových rezervací, zón, ochranných pásem).

Na ilustracích níže takto postupně po kliknutí na místě synagogy ve Slavkově u Brna odlistujeme kulturní památku, městskou památkovou zónu a krajinnou památkovou zónu.

maptipprstav_01

maptipprstav_02 maptipprstav_03V okně maptipu se zobrazují kromě základních atributů i odkazy do veřejné a vyhrazené části Památkového katalogu, kde se po kliknutí na odkaz dostaneme na záznam příslušného právního stavu.

maptipprstav_01a maptipprstav_04 maptipprstav_05Nová vrstva Právní stavy byla připravena nejen kvůli maptipům, ale i proto, aby se do ní bylo jednoduše možno odkazovat ze záznamu právního stavu v Katalogu.

Odkaz do vrstvy Právní stav vypadá pro konkretní případ slavkovské synagogy, kdy identifikátor právního stavu kulturnéí památky PrStav_id má hodnotu 149042, takto: https://geoportal.npu.cz/webappbuilder/apps/83/?se=Pr%C3%A1vn%C3%AD%20stav&la=0&fk0=PAGIS.SDE.Ochr_PrStavP.PrStav_id&fv0=149042&zo=1.

 

2 komentáře na „Nová vrstva pro maptipy“

    1. Maptipy pro vrstvu Pravni stav nejsou ve všech mapových projektech implicitně zapnuty. Ale jsou v nich nadefinovány (toto nastavení pro danou vrstvu může provést pouze administrátor geoportálu). Uživatel je může pouze povolit (zapnout/vypnout). Jak povolit je zde popsáno v článku Nové maptipy a rovněž v aktuální verzi uživatelské příručky na str. 9-10. Povolení maptipů najdete v mapových aplikacích dole pod obsahem mapy . Můžete je povolit nebo vypnout en bloc všechny nebo zatržítkem vybrat ty, které konkretně potřebujete pro svou práci. Pořadí maptipů měnit nelze (nemůže tak učinit ani administrátor).

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.