Návod pro netrpělivé vědce a výzkumníky

Do sdílených dokumentů na Googlu byl doplněn Pracovní ilustrovaný návod prostorové identifikace a vazeb na dokumentaci MIS v památkovém Katalogu. 
Je převážně ilustrovaný a velmi pracovní, neb byl spíchnut horkou jehlou narychlo před prvním školením řešitelů v+v, ale začátečníkovi, který má začít využívat soupisovou část Katalogu snad poskytne alespoň základní orientaci v tom, jak si „přisvojit“ již existující záznamy, prostorově identifikovat nově vytvořené záznamy a propojit je s dokumenty v MIS.

Napsat komentář