Náměty pro rozvoj Geoportálu pam. péče

datumnámětreakcestav / priorita
2017/05/02Zobrazovat v mapových aplikacích přesýpací hodiny dokud se nenačtou všechny zobrazované vrstvy (služby).Vyjádření dodavatele:
Mapa jako celek nějaký nativní čekací prvek (progressbar) nemá, ale dokážem si představit, že bychom ho zkonstruovali a navázali bychom ho na událost dokončení vykreslení všech služeb v mapě.
námět
2017/08/15Změnit název odkazu "Tritius" ve vyskakovacích oknech na "Carmen" nebo "dokumentační fondy NPÚ" nebo...". Jedná se o interní nastavení v mapových projektech. Nutno ovšem změnit ručně pro včechny vrstvy, pro které je použito. S ohledem na pracnost bude provedeno až bude panovat consensus, jak má býti přejmenováno.námět
datumnámětreakcestav / priorita