Merimée, Mistral a ti druzí – část prvá

Už to bude rok, co jsem zde publikovali poslední pokračování  pouti po památkových informačních systémech v zahraničí. Jelikož bychom neměli v zápalu boje za IISPP lepší a krásnější opomíjet ani to, jak to dělají jinde, pokusíme se dnes navázat tuto přetrženou nit. Podíváme se do země, v níž má nejen památková péče, ale i informační systémy, opravdu dlouhou tradici.

Přehled online dostupných databází kulturního dědictví, který najdeme na stránkách francouzského ministerstva kultury, je opravdu rozsáhlý.  Nás z nich bude zajímat především část databází a slouvníků publikovaná na stránkách Architecture et Patrimoine (tj. Architektura a (kulturní) dědictví).

fra_008

Najdeme zde základní oddíly:

  • Databáze Architecture – Mérimée, databáze nemovitého kulturního dědictví pojmenovaná po Prosperu Mérimée (1803-1870), kterýžto proslul nejen jako spisovatel a autor Carmen, ale byl v letech 1834-1860 i hlavním inspektorem památek, pod jehož vedením byl v roce 1840 vydán první seznam památek (bylo jich tehdy 934)
  • Databáze Mobilier – Palissy – databáze movitého kulturního děditcví pojmenovaná po proslulém emailérovi a keramikovi Bernardu Palissy (asi 1510-1590)
  • Databáze Images – Mémoire – archiv obrazové dokumentace pojmenovaný „Paměť“
  • Vocabulaires – slovníky použité v databázi Merimée a Palissy
  • Collections – sbírky regionálních publikací a online revue In Situ
  • Bibliographie – bibliografická databáze
  • Ethnologie – databáze etnologických prací a společenských věd

Databáze Mérimée, Palissy a Mémoire, vznikly na konci 70 let minulého století a online se objevily v letech devadesátých. Nejstarší z nich je databáze Mérimée, založená v roce 1978 a publikovaná online od roku 1995. Jejich popisný systém byl a dosud je do značné míry poplatný dobovým možnostem programu Mistral.

Databáze Mérimée, Palissy a Mémoire jsou dostupné i na stránkách mediatéky architektury a kulturního dědictví Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine (MAP); kde najdeme i další databáze s nimi propojené:

  • Médiathek – umožňující konzultaci plánů, tisků a dalších dokumentů MAP
  • Bibliothek – umožňující konzultaci kartotéky knihovny MAP
  • Autor – umožňující konzultaci záznamů o autorech s vazbou na MAP (může jím být třeba právě Prosper Mérimée)

Všechny databáze zahrnují nejen dvě kategie památek požívajících zákonné ochrany, tj. zařazené na seznam (monuments classés) od r. 1840 a zapsané (monuments inscrits) do doplňkového seznamu (Inventaire supplémentaire) od r. 1927, ale i vedené v generálním soupisu, který v roce 1964 založil André Malraux (Inventaire général des monuments et richesses artistique de la France, dnes Inventaire général du patrimoine culturel).

Klasický dialog pro „expertní“ vyhledávání je ve všech databázích podobný. Můžeme v něm kombinovat fulltext (recherche libre nebo texte libre) a parametrické vyhledávání, pro něž se nám nabízejí hodnoty ze slovníků (lexique).

Můžeme si ukázat na příkladu vyhledávání v databázi Mérimée podle lokalizace. Do políčka localisation jsme zadali název lokality Abondance. Dále jsme pro jednoduchost zadali, že chceme všechny typy ochrany, karty s připojenou fotografií a online „složkou“.

fra_011Výsledek vyhledávání pak vypadá takto:

fra_012Výsledek můžeme zobrazit i jako jednoduchý seznam. Kliknutím na ikonku textové strany se pak dostaneme na konkrétní kartu záznamu.

fra_013URL karty vypadá takto: http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=REF&VALUE_98=%20IA00124998, přičemž IA00124998 je hodnota identifikátoru záznamu (référence).

Využijeme ho pro vyhledání propojených záznamů databáze Mémoire (ikonka modře podolžené šipky): http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_5=LBASE&VALUE_5=IA00124998:

fra_014Obdobně bychom se dostali z jiných záznamů do databáze Médiathek. Tento záznam ovšem pochází ze soupisu (Inventaire général). Dokumentační složky z dřevních dob soupisu obsahující popis, fotodokumentaci, případně i zaměžení a další dokumenty, byly původně nasnímány na mikrofiše. Dnes jsou převedeny do fromátu PDF a je možno je konzultovat online: http://www.culture.gouv.fr/documentation/merimee/PDF/sri82/IA00124998.PDF:

fra_015Stránky Architecture et Patrimoine nabízejí i jednoduchou možnost geografického vyhledávání. Hledanou lokalitu můžete vybrat ze seznamu francouzských obcí nebo kliknutím na mapě Francie vybrat lokality v rámci departementů.

Pokud se Vám to zdá málo, přečtěte si část druhou, věnovanou GIS a Atlasu kulturního dědictví.

Napsat komentář