Mapové značky pro IISPP

Mezi novými sdílenými dokumenty si můžete prohlédnout manuál mapových značek pro Památkový geografický informační systém, který zpracovala pro svou maturitní práci studentka brněnské SSUD Helena Lazarová. Pod vedením Aleny Jedličkové navrhla bodové mapové značky pro typy prvků evidovaných v Památkovém katalogu včetně vyjádření jejich stavu a prezentace v legendách vybraných tematických map.

https://drive.google.com/file/d/0B_7I65b1g5lBeG5rSXh0Z0N1WXc/view
Základním podkladem byl návrh Karla Kuči, vytvořený pro projekt NAKI DF12P01OVV001 Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zón.
Navržené fonty jsou již použitelné, nicméně nicméně jsou v nich ještě mezery. Časový limit na zpracování maturitní práce byl poměrně krátký; chybějící značky by měly být dopracovány do konce listopadu.

2 komentáře u „Mapové značky pro IISPP“

  1. Pěkné, jen mě zaráží, že je tam celá kategorie pro torzální stav, což jsme dosud nikde nepoužívali. Spíš bych řekl, že tento stav nám silně chyběl, většina Zaniklých př. bodů je ve skutečnosti Torzální, např. obvodové zdi stodol, apod. Předpokládám, že toto jsou značky pro mapové projekty a že to není jemné upozornění, že budeme kontrolovat a předělávat všechny přírůstkové body.

Napsat komentář