Mapové služby a jak s nimi pracovat

Mapová služba (z angl. Web Map Service – WMS) je způsob jak uživateli zpřístupnit geografická data prostřednictvím internetu. Díky těmto službám je možné v jedné mapové aplikaci prohlížet data z různých zdrojů a navzájem je dle potřeby kombinovat.Pod pojmem mapové služby se často skrývá i tzv. WFS – Web Feature Service -, která na rozdíl od WMS zobrazuje vektorová data, jež je možné uživatelem editovat – má-li k tomu oprávnění.

Přehled mapových služeb

Natomto odkaze nalezneme soupis a popis mapových služeb, které si nejčastěji budeme chtít připojit v rámci mapové aplikace Geoportálu NPÚ. Jedná se například o digitální model terénu 5. generace („lidarová data“). Na této službě si ukážeme nastavení a připojení mapových služeb v mapové aplikaci Geoportálu NPÚ.

V mapové aplikaci Památkový katalog si nalezneme KP městiště Sekanka. Vzhledem k charakteru památky pro nás bude na podkladových mapách jako Ortofoto a Základní mapa neviditelné. Jeho rozsah objevíme právě za pomocí lidarových dat.

V horní nástrojové liště klikneme na ikonu Obsah mapy  . Rozbalí se nám menu, ve kterém zvolíme záložku Přidání dat. Zde Vybrat ze seznamu služeb (obsah se shoduje s popisem viz odkaz výše).

Klikneme na Digitální model reliéfu a volbu potvrdíme klikem na Přidat službu  . Nyní se nám vybraná služba objeví v Tabulce obsahu a můžeme ji libovolně zapínat, vypínat a posouvat v pořadí vykreslení.

Tabulce obsahu můžeme také pomocí pohyblivé lišty nastavovat průhlednost jednotlivých vrstev a získat tak zajímavý náhled na danou lokalitu.


Poznámka pod čarou

Městiště Sekanka je archeologický pozůstatek středověkého městečka z poloviny 13. století, které se rozkládalo na plošině nad soutokem Vltavy a Sázavy v těsné blízkosti ostrovského kláštera. Bylo jeho řemeslnickým střediskem, kde se pravděpodobně řemeslníci zabývali zpracováním kovu, hrnčířstvím, kožedělnictvím apod. Jméno je odvozeno od mohutných do skal vytesaných úvozů.

Zkuste si tento, nacházející se na severu ostrožny směrem k Vltavě, nalézt na digitálním modelu 🙂

Napsat komentář