Lokality UNESCO v mapách online!

Pro ty, kdo znají náš informační systém, to není jistě žádnou novinkou. Ostatní se mohou podívat na mapovou kompozici, ve které je obsaženo vše potřebné.Ačkoli samotná geografická data k lokalitám UNESCO sdílíme již několik let v rámci směrnice INSPIRE, dosud neexistovala jednotná vizualizace na Evropské úrovni, o rozsahu světa nemluvě.

To se nyní mění: 14. září byl na 45. zasedání výboru pro světové dědictví v Rijádu odhalen „World Heritage online map platform“, akronymicky „WHOMP“. Tedy česky snad něco jako „Mapová Platforma pro Světové dědictví“.

O přípravách něčeho takového jsme věděli, neboť již zhruba před rokem jsme předávali oficiálně digitální rozsahy lokalit Evropské komisi.

Při bližším zkoumání předmětného webu odhalíme několik zajímavých skutečností.

  • kompozice jsou evidentně založeny na platformě esri, resp. na prostředí tzv. Experience Builderu, na který se chystáme migrovat i my
  • tj. komise pro UNESCO přese všechny proklamace o opensource zvolila komerční  softwarové řešení běžící v cloudu „made in USA“
  • obsah sestává z bodových lokalizací, doplněných o polygony rozsahů jak „statků UNESCO“ (core areas) , tak nárazníkových zón (buffer zones).

A zde je vidět zásadní problém:

V rozsazích chybí Praha (a její Měsíc, Průhonice), Holašovice, Tugendhatovic vila, Lednicko-Valtický areál, Třebíč … a další.

Je pravda, že se na webu explicitně praví že jde o „work in progress“.

Zde ovšem tušíme dlouhodobou, kulantně řečeno, nejasnost, ve vymezení jednotlivých lokalit. Přesněji diskrepance mezi digitálním vymezením, oficiální dokumentací a vymezením rozsahů národní ochrany.

Pikantní je na celé záležitosti fakt, že jsme,jako autoři datových sad, byli podobně prověřováni na souhlas s národním vymezením plošných ochran. Byly dokonce rozporovány rozdíly v rozměrech jednotlivých parcel.

V kostce: za podobnou kompozici by dostal student v bakalářském semináři geoinformatiky za tři.

Práce na formě i obsahu „WHOMPu“ tedy zbývá docela dost, ale pokrok tu jest patrný.

*****

Pro ty, kdož by chtěli polotovar zkoumat podrobněji:

Protože imlicitní polohopis je zvolen nešťastně, ve filtračním okně (horní výsuvná záložka na okně vlevo) zvolte State Party – > Czechia,

když se podíváme na zdroje dat, základem je tato služba

https://services6.arcgis.com/eMd5K6XXEvJETxfQ/arcgis/rest/services/prd_whc_sites_dossiers_elements_view/FeatureServer

kterou si můžete pro obsahové zkoumání připojit do Desktopu či kamkoli jinam.

 

Napsat komentář