Literatura a prameny

 • BLAŽKOVÁ, Irena. Evropský projekt CARARE a informační systémy památkového ústavu. Blažková, Irena. Zprávy památkové péče. 2012, roč. 72, č. 3, s. 206-208.
 • BLAŽKOVÁ, Irena: Památkové informační systémy na rozcestí (Co dnes najdeme v památkových informačních systémech?); Zprávy památkové péče, sv 74, 5, s. 403-406.
 • BREWER C. Designing better Maps : A Guide for GIS Users. Redlands, California : ESRI Press, 2005. 203 s. ISBN 978-1-58948-089-6.
 • CARLISLE, Phil. Thesaurus Guidamce Manual. 2011. Dokument projektu HEREIN dostupný na http://www.herein-system.eu.
 • FERNÁNDEZ FREIRE C. et al. Cultural Heritage Application Schema: a SDI framework within the Protected Sites INSPIRE Spatial Data Theme. 2012. Dostupné na http://www.academia.edu/1983428/Cultural_Heritage_Application_Schema_a_SDI_framework_within_the_Protected_Sites_INSPIRE_Spatial_Data_Theme.
 • HAUSEROVÁ, Milena, POLÁKOVÁ, JItka. Pomůcka pro používání základních historických map pro studenty FA ČVUT, Ústav památkové péče FA ČVUT, Praha 2005, dostupné na  http://www.pamatky-facvut.cz/download/dokumenty/pomucka.pdf
 • KUČA, Karel: CZ-RETRO, retrospektivní mapový projekt historické sídelní struktury České republiky, Sborník abstraktů příspěvků ze semináře Geomatika v projektech 2010, Státní zámek Kozel 30.9.2010, Tribun EU, Západočeská universita v Plzni, Plzeň 2010, s. 46-51
 • KUČA, Karel, MLEZIVA, Štěpán, Historický lexikon městysů a měst, Praha 2006, ISBN 80-7340-092-8.
 • KUČA, Karel: Význam Databáze sídelních lokalit Čech, Moravy a Slezska CZ_RETRO pro projekt INTERPI. Text dostupný zde
 • RINAUDO, Fulvio; BILGIN, Guliz: Generic GIS Template for the Management of Heritage Objects, A practical guide to GIS implementation, RECORDIM / CIPA, Torino – Ankara 2007 PDF
 • SYROVÁ, Zuzana; SYROVÝ, Jiří: GIS pro SHP: Jednoúčelová počítačově zpracovaná dokumentace versus objektově orientovaný GIS | GIS für bauhistorische Untersuchungen. Die einem einzigen Zweck dienende computerbearbeitete Dokumentation versus objektorientiertes GIS. Svorník, 4/2006. ISBN 80-86562-07-7 |  ISSN 1802-8128. PDF
 • SYROVÁ, Zuzana; SYROVÝ, Jiří:  Stavebně – historický průzkum sídla a jeho zpracování v Geografickém informačním systému; Zprávy památkové péče, sv 70, 2. IISSN 1210-5538. PDF
 • SYROVÁ, Zuzana; SYROVÝ, Jiří. GIS as a part of Czech Heritage Integrated Information System. XXIIrd Symposium CIPA, September, 12th-16th, 2011, Prague, Faculty of Civil Engeneering, Czech technical University in Prague; ISBN 978-80-01-04885-6. PDF ¦ poster
 • SYROVÁ, Zuzana, SYROVÝ, Jiří. Význam prostorové identifikace pro projekt INTERPI. 2011. Interní zpráva k projektu INTERPI dostupná na http://autority.nkp.cz/interpi/zpravy-o-reseni-vyzkumnehozameru-interpi/analyzy-studie-2011/.
 • SYROVÁ, Zuzana, SYROVÝ, Jiří. Prostorová identifikace v památkové péči. 2012. Metodika prostorové identifikace pro potřeby NPÚ a dalších paměťových institucí dostupná na https://iispp.npu.cz/doc_admin/downloadDocument.htm?docId=64.
 • SYROVÁ, Zuzana, EISMANN, Šimon. Geografické informační systémy v Národním památkovém ústavu. ArcRevue. 2013, č.2, s. 10 – 16, dostupné rovněž na http://download.arcdata.cz/ArcRevue/2013/arcrevue_2_2013.pdf
 • SYROVÁ, Zuzana; SYROVÝ, Jiří: Zpracování odborných GIS dat v podrobnostech zaměření jednotlivých objektů 1:200 – 1:25; Zprávy památkové péče, sv 74, 5, s. 407-410. IISSN 1210-5538. PDF
 • SYROVÁ, Zuzana, SYROVÝ, Jiří, ŠŤOVÍČKOVÁ, Alena: Oborový informační systém památkové péče v kontextu národních a mezinárodních snah o zajištění interoperabilty; Zprávy památkové péče, sv 74, 5, s. 411-416. IISSN 1210-5538. PDF
 • SYROVÁ, Zuzana, SYROVÝ, Jiří:  Constructions en terre dans le système d’information du patrimoine in JOFFROY, T., GUILLAUD, H., SADOZAÏ, C. (dir.). Terra Lyon 2016: Articles sélectionnés pour publication en ligne / articles selected for on-line publication / artículos seleccionados para publicación en línea. 2018. Villefontaine : CRAterre. ISBN 979-10-96446-12-4. Disponible en ligne sur < https://craterre.hypotheses.org/1827 > PDF ¦ presetation (ENG)
 • VOŽENÍLEK V. Zásady tvorby mapových výstupů. Ostrava: Univerzita Palackého Olomouc, 2002. 42 s.
 • Slovník VÚGTK. Dostupný z WWW: <http://www.vugtk.cz/slovnik/index.php>  

Aktualizováno: 17/09/2020 11:26