Kterak odkazovat – část prvá

Včera mě na úplně jiném blogu zastihl dotaz, kde vlastně berou wikipedisté ta id-čka, pro odkazy do Památkového katalogu.

Wikipedisté, pokud je mi známo, se odkazují do Památkového katalogu, ale i do MIS, především ze seznamů kulturních památek. Seznam národních kulturních památek na wikipedii odkazuje zatím stále jen do MonumNetu.
I seznamy kulturních památek na wikipedii odkazují ještě i do MonumNetu. Děje se tak pomocí dotazu přes rejstříkové číslo kulturní památky.
Pro názornou ukázku jsem zvolila na wikipedii seznam kulturních památek v obci Telecí, kde se nalézá usedlost čp.16, požívající ochrany i jakožto národní kulturní památka. Odkaz to MonumNetu z seznamu KP na wikipedii, vypadá takto: http://monumnet.npu.cz/pamfond/list.php?hledani=1&CiRejst=19670/6-3347. I odkaz z wikipedie do Památkového katalogu vede přes rejstříkové číslo. Vypadá takto  http://pamatkovykatalog.cz/?mode=parametric&isProtected=1&indexId=19670%2F6-3347&presenter=ElementsResults. Rejstříkové číslo KP 19670/6-3347 se skrývá v tučně vyznačené části textového řetězce.

Výsledek vyhledávání vypadá takto:

Takovéhoto výsledku dosáhneme v rozšířeném vyhledávání v katalogu, zadáme-li do kolonky číslo ÚSKP hodnotu 19670/6-3347.

Zadávají wikipedisté odkazy do Památkového katalogu správně?

Pokud nemají k dispozici jiný údaj, podle něhož by mohli odkazovat, tak dozajista ano. Tyto odkazy jsou ovšem zoufale pomalé a je nutno míti na paměti, že rejstříkové číslo ústředního seznamu není žádný neměnný, trvalý identifikátor. Tím je v Památkovém katalogu identifikátor prvku Prvek_ididentifikátor právního stavu Prstav_id. Lze je používat k odkazování do Památkového katalogu i z aplikací, které jsou vně IISPP. Správný formát odkazu najdete ve veřejném Katalogu dole na stránce detailu objektu/prvku a na stránce právního stavu, kde je červěněna zvýrazněna možnost Zobrazit odkaz na tyto stránky.

Po rozkliknutí se objeví odkaz na veřejnou i interní část Katalogu. Tj. v našem případě pro prvek, jehož Prvek_id je 778879.:

Dále je možno odkázat v případě usedlosti čp. na dva právní stavy (je to, jak již zmíněno výše, kulturní a zároveň i národní kulturní památka). Prstav_id kulturní památky je 130449 (hodnota převzata při migraci do Katalogu z Idreg v MonumISu). Odkazy tedy vypadají takto:
Prstav_id národní kulturní památky je 983795148 (hodnota převzata při migraci do Katalogu ze Zazn v MonumIS) Odkazy tedy vypadají takto:
Odkazy do Katalogu je možnost zadávat i na základě prostorových identifikátorů PaGIS.
Používáme je primárně z mapových aplikací, ale lze je použít opět univerzálně. V mapových aplikacích jsou aktuálně nadefinovány pomocí tzv. MapTipů, a to vždy v nejspodnější službě Prostorově identifikační prvky IISPP nadefinované v každé mapové aplikaci. Nově se obsah této služby již uživateli ukazuje v plném rozsahu. MapTipy se aktivují tlačítkem, které je u každé mapové vrstvy vpravo. Po aktivaci tlačítkem a kliknutí na prvek v mapě se zobrazí přísllušný MapTip s předdefinovanými odkazy do Památkového katalogu (fungují prozatím pouze ty do neveřejné části Katalogu), MISu a Tritia, resp. Carmen.
Ve výsledku vyhledávání pak najdeme vždy všechny prvky, které v dané aplikaci mají vazbu na příslušný prostorový identifikátor. Pokud je v našem zvoleném případě prvek Katalogu prostorově identifikován pomocí definičního bodu objektu paGIS IDOB_PG 787541, vypadá odkaz do neveřejné části Památkového katalogu takto: https://iispp.npu.cz/katalog/#/prvek?f=c1db&fv0=787541. Odkaz na přírůstkový bod nebo kod_CZ či kod_RS by byl analogický, pouze v URL použijeme na místo c1db, c1pb, c2lok, c2reg.
Jak naopak odkazovat do mapové aplikace na geoportálu si ukážeme v díle druhém.
 
 

 

5 komentářů u „Kterak odkazovat – část prvá“

  1. Jinak se zdá být zjevné, že se wikipedisté celkem snaží a nepochybně odvedli kus práce. Když se zrovna nemíním kochat funkcionalitami vyhledávacího systému, tak nejednou začínám hledání Wikipedií. Najdu zde také odkazy jinam, než "jen" do PK. Již jsem posílal i odkazy na jejich diskuse, asi svědčící o problémech a tápání. Hádám, že počet přístupů do PK z Wikipedie nemusí být úplně zanedbatelný, a ani by nemuselo vadit, kdyby se zvýšil. JS

  2. Co se wikipedistů týče, tak se dozajista snaží. Ostatně hlavně díky připomenutí jejich existence jako někoho, kdo se chce odkazovat do Katalogu zvenčí, se na stránkách veřejného Katalogu objevily ty odkazy.
    Na loňské letní výjezdní setkání jsme dokonce pozvali živého wikipedistu, abychom probrali, že odkazy z wikipedie bude nutno změnit a předběžně jak, ale pokračování jaksi nedopadlo. Připomíná to situaci, kdy se před několika lety díky vystoupení wikipedisty na workshopu CARARE v NTM objevil ve veřejném MonumNetu Idreg, ale wikipedisté setrvali u odkazování do MonumNetu přes rejstříkové číslo. A tak je tomu vlastně dodnes.

Napsat komentář