Konfigurace vyskakovacích oken

V prostředí ArcGis Pro již nemáme „i“ ikonu pro zobrazení informací o prvku, ale tyto si zobrazíme kliknutím pacičkou (pan tool, ctrl + alt + c) na konkrétní prvek v Pop-up okně.

Možnost zobrazování vyskakovacích oken si zapneme pro jednotlivé vrstvy – PM na název vrstvy a Enable/Disable Pop-ups. O řádek níže poté máme možnost Configure Pop-ups, kterou si nyní blíže představíme.

Implicitně je pro každou vrstvu nastaveno zobrazení obsahu všech atributů. Chceme-li zobrazovat jen některé, případně si zcela přizpůsobit obsah, uděláme tak právě přes Configure pop-ups. Ukážeme si na příkladu objektu lidové architektury, v jehož pop-up okně chceme mít url odkazy závislé na atributech, popis a obrázek.

 

Nejprve si nastavme Title. Klikem do pole se nám otevře okno, do kterého vepíšeme jakýkoli pevný text, případně obměnný dle atributu. V našem případě {nazev}. Atribut si můžeme zvolit z rolovatelné nabídky v levé horní části.

V hlavním okně konfigurace pak máme možnost přidávat textová pole, pole atributů, obrázky apod. Vše jednotlivě poté editujeme pomocí tužky (Edit pop-up element) v pravé straně každého elementu a zobrazí se po najetí myši na daný řádek elementu. Pomocí křížku Remove pop-up element pak daný element odstraníme ze zobrazení.

Atributová pole – zde si v editu zaškrtneme, která pole v chceme zobrazovat.

Text – zde si zadáme libovolný text, který může být doplněn obsahem atributů
př.:

nám vrátí pop-up v podobě
V textovém poli můžeme nastavit hyperlink, který bude proměnný dle atributu. Příkladem je odkaz na vyhledávání dokumentů v MIS souvisejících s danou památkou. Pro tyto účely je třeba mít vhodně nastaveno atributové pole, které bude sloužit jako proměnná v url adrese. V našem případě je to pole {MIS}.

Obrázek – u elementu obrázek si můžeme nastavit název a popis (tento je nastavitelný obdobně jako samotný textový element), dále zadáme url zdroj obrázku a je možnost také zadat hyperlink. Obé může opět obsahovat proměnnou dle atributu. V našem případě se zobrazuje obrázek z Mis, na jehož detail se přes hyperlink dostaneme.

Výsledný pop-up pak bude vypadat následovně:

Napsat komentář