Kartografické zdroje jako kulturní dědictví

Aneb: staré mapy jako zdroj poznání, program  bude pro velký zájem opakován, viz závěr článku.

Ve čtvrtek 12. března proběhl v budově Českého úřadu zeměměrického a katastrálního v Kobylisích seminář na téma zpracování a využití historických mapových děl. Jako u většiny věcí na tomto světě nešlo o čistě charitativní akci, ale jeden z bodovaných výstupů hned několika úkolů NAKI najednou. Nicméně šíře prezentovaných systémů a aktivit z resortu a akademické sféry byla přínosná.
Dozvěděli jsme se o přístupu ke katalogizaci mapových sbírek, ve které bylo chytře tematizováno prolínání nejméně tří oborů: informatiky, archivnictví a kartografie. Od teď víme, že s archiváři se musíme shodnout minimálně na časovém určení, území a autorství – to jsou ostře MARCem sledované parametry.
Že evidence map sestává nejen z inventarizace, ale i katalogizace.
Celý den se zkrátka nesl ve znamení průniku více vrstev vědních a technických systémů, především

  • online nástrojů (projekt TEMAP)
  • databází kartografických děl (staremapy.cz)
  • historické geografie (atlas měst)

Mluvilo se mimo jiné i o digitalizaci, přičemž bylo zcela správně konstatováno, že skutečná má nejméně tři konstitutivní části a sice

  • sken (ať „obrázky“ nebo map s geodetickými základy=referencovatelnými)
  • adekvátní zpracování (zde bylo konstatováno jako nutné min. optické rozlišení 600 dpi)
  • metadatování a zpřístupnění takto zpracovaných fondů v archivním normám vyhovujících systémech

Odpovědným ústavním digitalizátorům tak nejspíš muselo silně znít v uších.
Dozvěděli jsme se o metodách reference na příkladu třetího vojenského mapování, návazně byl předváděn i systém pro automatické rozpoznávání značek na tomtéž polohopisu. Následovaly teoretické rozbory obsahující matematické formule na jejichž vyjádření ani nevím kde vzít správné znaky…

Podstatné odkazy z prezentací jsme pro vás shromáždili v nově zřízené sekci online zdrojů, která byla vydělena ze bloku odkazů na Ústavní aktivity.

Podstatné nakonec: pro značný zájem (je ale třeba podotknout, že v sále i přes nominální 100% naplněnost byly židle k sezení)  se bude seminář opakovat 11. června. Je nutné se pouze přihlásit!

Jeden komentář u “Kartografické zdroje jako kulturní dědictví”

Napsat komentář