K čemu slouží korekce SO v IISPP

Jednou z novinek a úprav památkového GIS, které jsme ve stručnosti zmínili na letošním brněnském setkání editorů PaGIS v Brně, je korekce statistických obvodů.

Pole korekce IDSO (korekce (identifikátoru) statistického obvodu) mají ve svých atributech definiční a přírůstkové body používané k prostorové identifikaci v IISPP již velmi dlouho. Aktuálně se mění pouze to, že u definičního / přírůstkového bodu ručně vyplněná hodnota korekce se automaticky přepíše v prostorových vazbách (Spatial Joinech) těchto bodů se statistickými obvody RSO, které se v PaGIS generují pro aplikace IISPP. Jimi se aplikacím IISPP dostává informace o tom, v kterém katastrálním území, části obce, obci etc. prvek, reprezentovaný definičním / přírůstkovým bodem, leží. U bodů ležících těsně při hranici těchto územních a administrativních jednotek se v případě, že katastrální mapa nebyla ještě digitalizována a hranice je vymezena dosud nepřesně nad polohopisem 1:10000, bod padne na nesprávnou stranu hranice a do aplikací IISPP (Památkový katalog, MIS) se načtou chybné údaje.

Na fiktivním příkladu božích muk, vytvořeném v testovacím Katalogu a Geoportálu si ukážeme, kdy korekci IDSO použít a jak funguje.
V Katalogu potřebujeme vytvořit záznam pro boží muka na okraji katastrálního území / obce Tvrdonice při hranici s katastrálním územím Týnec na Moravě / obcí Týnec. Tato hranice odpovídá hranicím dvou statistických obvodů, kde identifikátor IDSO = 564524 na ilustraci níže  žlutě zvýrazněného statistického obvodu, patří do Tvrdonic.

Přírůstkový bod, který bychom měli vždy umisťovat s přesností odpovídající polohopisu katastrální mapy (platí to pochopitelně i o bodě definičním), ovšem už leží v polygonu statistického obvodu IDSO 564559. S ním se díky prostorové vazbě (Spatial Joinu) načte do aplikací využívajících prostorovou identifikaci IISPP informace o tom, že prvek Katalogu / dokument MISu leží v katastrálním území Týnec na Moravě / obci Týnec…

Chybu opravíme právě korekcí SO. Po vyplnění a uložení hodnoty 564524 náležející tvrdonickému statistickému obvodu se při automatické aktualizaci přepíše hodnota IDSO ve Spatial Joinu a aplikace IISPP si načtou správné hodnoty katastrálního území, části obce, obce etc.

Nutno podotknout, že hranice statistických obvodů jsou postupně v RSO s digitalizací katastru zpřesňovány, takže případů, kdy budeme potřebovat korekci SO, bude zákonitě ubývat.

Související:

 

 

Napsat komentář