Jak se zbavit Choťovic

Nedávno proběhlo emailovou lavinou a probírali jsme i na svatovalentýnském setkání editorů PaGIS.
V prostorové identifikace je u právního stavu divná lokalita, parcela, region…. A přitom na straně soupisu jsme odpojili všechny nesprávně připojené přírůstkové či definiční body.
Proč?
Nemusili jsme odpojit v košaté hierchii prvků namigrovaných do Katalogu všechny chybné prostorové identifikátory. Některé jsme prostě mohli přehlédnout. Přičemž problém činila i skutečnost, že správce GIS v Katalogu viděl na straně soupisu jen prvky nemovité a nikoliv ty movité. To už nyní neplatí. Prakticky obratem po svatovalentýnském setkání se podařilo prosadit rozšíření práv GISových správců na opravy prostorové identifikace movitých prvků v Katalogu. Nyní tedy vidíme a můžeme opravovat, co jsme dříve neviděli.
Pod vlivem této dobré zprávy jsem zkusila otestovat k jedné ze svých oblíbených kauz – Křesetickému kostelu sv. Markéty, kde zůstávala viset nevypořádaná prostorová identifikace „díky“ movitým prvkům v kostele, chybně při migraci napojeného na tvrz v Choťovicích. Choťovický přírůstkový bod už v mezidobí, co jsem se jím nezbývala, odpojili jiní. Pečlivě od věšech movitosých prvků. Nicméně Choťovice se u prostorové identifikace objevovaly stále.

Proč?
Protože Katalog nerozlišoval prostorové identifikátory, které do něj zapsal uživatel ručně, od těch, které do něj připutovala prostorovými vazbami z PaGIS. Tudíž při odstranění chybně připojeného přírůstkového bodu bylo nutno odpojit ručně i lokalitu, region a parcelu, a to ve všech záznamech, u nichž se odpojoval chybný přírůstkový bod.
Že nic tak pracného nikoho netěší a že se tak nedá udržet v prostorové identifikaci pořádek, jest zřejmo.
I v tomto směru se začíná blýskat na lepší časy. Možná jste si všimli, že na konci výpisu atributů jednotlivých prostorových identifikátorů objevilo nové pole „Závislá PI“.

To má právě sloužit k odlišení prostorové identifikace do Katalogu ručně zapsané od té načtené z prostorových vazeb. Správce GIS se tak bude nejen moci radovat z úspěšných řešení podivuhodných případů lokalizací movitých prvků soupisu, ale i z automatického odpojování závislých prostorových prvků.

Ty Choťovice v Křesovicích jsem ovšem musela doodpojovat ručně… Zatím to jinak ani nejde.

Napsat komentář